Wszystko co należy wiedzieć o RODO

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
W ostatnim czasie RODO to bardzo głośny i ważny temat. Dotyczy on każdego z nas, ale często jest mylnie rozumiany i nie do końca wiemy z jakimi konkretnie zmianami się wiąże. Czym jest więc RODO? Podpowiadamy!

Przede wszystkim RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, więc już sama nazwa wiele nam mówi. Są to przepisy, które określają do czego przedsiębiorcy i konsumenci mają prawo w związku z danymi osobowymi i jak muszą z nimi postępować. Dane, o których mowa to takie, na postawie których można zidentyfikować daną osobą, czyli np. imię i nazwisko, adres e-mail (jeżeli w nazwie zawiera on imię, nazwisko), PESEL i inne. Przepisy te obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z założeniami RODO przedsiębiorcy będą musieli zwrócić dużą uwagę na ochronę prywatnych informacji. Będą musieli ujawnić stosowne informacje maksymalnie 72 godziny po ustaleniu, że dane wyciekły w niepowołane ręce, będę musieli też prowadzić rejestr przetwarzania danych i pytać klientów o zgody na przetwarzanie ich danych. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to zgodnie z nowymi przepisami będą one mogły wymagać od przedsiębiorstwa informacji o tym jakie ich dane są zgromadzone i przetwarzane, żądać przeniesienia danych innemu podmiotowi, poprawiać swoje dane, oraz domagać się ich usunięcia.

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych należy zadbać m.in. o:
  • poprawne gromadzenie dokumentacji na temat danych osobowych
  • sprzęt - w przypadku usuwania danych osobowych, należy zadbać o to, żeby były usunięte ze wszystkich nośników pamięci i urządzeń
  • ochrona urządzeń - należy się upewnić czy oprogramowanie na wszystkich firmowych komputerach jest legalne, aktualne i dobrze zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym i hasłami
  • oprogramowanie zapobiegające wyciekom danych
Jeżeli przedsiębiorcy nie zastosują się do wytycznych wskazywanych przez RODO, powinni liczyć się ze sporymi karami finansowymi i innymi konsekwencjami.

Warto również wspomnieć, że Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nie określa dokładnych sposobów ochrony informacji prywatnych przez przedsiębiorstwa. Dlatego właściciele firm muszą sami ocenić, czy zabezpieczenia, które stosują są wystarczające i mogą czuć się bezpieczni.

W przypadku dużych firm warto zasięgnąć pomocy Inspektora Danych Osobowych, który będzie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Nowe przepisy określają szereg praw i obowiązków związanych z danymi osobowymi. Aby ustrzec się kar i konsekwencji należy być na bieżąco z rozporządzeniami i stosować się do nich w praktyce.