Wskazówki dla osób, które zakładają firmę nierejestrowaną

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Działalność nierejestrowana niesie wiele korzyści, przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Decydują się na nią sprzedawcy prowadzący drobny handel, freelancerzy oraz specjaliści, pragnący dorobić do standardowej umowy o pracę.

Jakie warunki należy spełnić i co warto wiedzieć przed jej założeniem? W artykule udzielamy najważniejszych wskazówek.

Podstawowe warunki prowadzenia działalności niezarejestrowanej

Działalność nierejestrowaną wprowadzono głównie w celu ułatwienia startu nowym przedsiębiorcom. Dzięki niej wyeliminowany został problem konieczności wnoszenia wysokich opłat skarbowych przez podmioty, które notują bardzo niskie dochody. Z ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, których przychody w ramach wskazanej działalności w żadnym z miesięcy nie przekroczyły 50% minimalnego krajowego wynagrodzenia (w 2019 r. wynosi ono 2250 zł). W tym miejscu warto nakreślić pierwszą ważną uwagę - w momencie, gdy próg ten zostanie przekroczony, należy w ciągu 7 dni zarejestrować działalność jako gospodarczą.

Kolejny warunek dotyczy przeszłości biznesowej danego przedsiębiorcy. Nową, nieewidencjonowaną firmę można prowadzić tylko w sytuacji, jeśli przez 60 miesięcy poprzedzające jej założenie dany podmiot nie prowadził żadnej działalności gospodarczej.

Jak rozlicza się dochód z działalności nierejestrowanej?

Całkowity przychód uzyskany w ramach danej działalności nierejestrowanej rozlicza się w PIT-36 w wierszu 9. „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”. Stawka podatkowa wynosi standardowe 18% w przypadku podmiotów, które nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego i odpowiednio 32% dla tych, których suma dochodów wyniosła więcej. Istotną kwestią okazuje się sposób wyliczania wymienionej stawki. Opodatkowanie obejmuje bowiem wszelkie uzyskane przychody, także z tytułu wykonywanej pracy na umowę cywilnoprawną. Podatek opłaca się tylko raz w roku, po zakończeniu danego cyklu podatkowego, podobnie jak dzieje się to w przypadku innych rozliczeń.

Firma nierejestrowana a formalności

Tak zwana "firma na próbę" nie wyklucza konieczności dopełnienia pewnych formalności, choć znacznie je ogranicza. Na przedsiębiorcy, który decyduje się na działalność nierejestrowaną, spoczywa obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji wpływów. Jest to niezwykle ważne, by posiadać przejrzysty zapis w razie kontroli oraz w celu bieżącego monitorowania limitu dochodów. W rejestrze należy uwzględnić liczby, daty sprzedaży danego przedmiotu czy usługi, wartości sprzedaży oraz wartości sprzedaży narastająco, czyli sumę dotychczasowych dochodów, rosnącą przy każdym kolejnym wpływie.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wymusza obowiązku opłacania składek ZUS - społecznych oraz zdrowotnych. Należy jednak pamiętać o konieczności zapewnienia sobie finansowania ubezpieczeń z innych źródeł, takich jak umowa o pracę lub świadczenia dobrowolne. Działalność bez rejestracji to wiele korzyści, ale także pewne ograniczenia, związane przede wszystkim z ustalonym limitem zarobków oraz brakiem składek odprowadzanych na przykład na poczet przyszłej emerytury. Warto o tym pamiętać, decydując się na ten krok i mieć na uwadze, że w każdej chwili można zmienić status firmy.