Własna firma - krok po kroku

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Liczba zakładanych w naszym kraju działalności gospodarczych wzrasta z roku na rok. Wiele osób obawia się jednak, że rejestracja własnej firmy wymaga kilkudniowego biegania po urzędach i innych instytucjach. Podpowiadamy, jak założyć firmę krok po kroku, by oszczędzić jak najwięcej czasu oraz pieniędzy.
 1. Zgłoszenie do CEIDG

  Pierwszą czynnością wymaganą do założenia własnej firmy jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić przez Internet na stronie www.firma.gov.pl lub udać się do dowolnego urzędu miasta. Wypełnienie formularza do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON. W formularzu wskazuje się również formę opodatkowania, składa wniosek lub podaje numer NIP, a także informuje o wszystkich danych adresowych przedsiębiorstwa. Co ważne, podczas wypełniania formularza CEIDG trzeba również podać rodzaj wykonywanej działalności. Służą do tego kody Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 2. Urząd Skarbowy

  W chwili złożenia formularza do CEIDG prywatny numer NIP danej osoby staje się numerem NIP nowo zakładanego przedsiębiorstwa. Jeżeli natomiast podatnik takiego numeru nie posiadał, zostaje on nadany przez resort finansów. Przedsiębiorcy, którzy będą podatnikami VAT mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego odpowiedniego dla miejsca siedziby firmy druk VAT-R, zaś osoby zakładające spółkę – druki NIP-2 oraz NIP D.

 3. ZUS

  Zakładanie firmy to także wizyta w ZUS-ie. Przedsiębiorca występuje tam zarówno płatnik składek, jak i ubezpieczony. Jeżeli działalność gospodarcza jest jedynym źródłem dochodu, wypełnić należy druk ZUA. Jeśli natomiast podatnik osiąga także przychody z innego źródła – np. umowy o pracę – i są one wyższe niż najniższa krajowa, obowiązującym drukiem jest ZZA. Dokumenty należy złożyć w dowolnym oddziale ZUS-u w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

 4. Księgowość, konto firmowe, pieczątka

  Biuro rachunkowe, które będzie prowadziło księgowość firmy lub fakt, że podatnik będzie to robił to samodzielnie, należy zgłosić już w momencie składania formularza CEIDG. Oczywiście w każdym momencie wpis ten można zaktualizować. Następnie warto wyrobić firmową pieczątkę (wprawdzie nie ma takiego obowiązku, ale faktury podstemplowane pieczątką zawsze wyglądają bardziej profesjonalnie) oraz otworzyć firmowe konto. Jego numer należy też podać w dowolnym urzędzie miasta – zostanie on przekazany do urzędu skarbowego w celu ewentualnego zwrotu podatku.


Większość osób sądzi, że założenie i prowadzenie firmy wymaga sporej wiedzy z zakresu prawa, podatków czy księgowości. Wprowadzone w ciągu ostatnich lat ułatwienia sprawiły jednak, że zdecydowaną większość związanych z działalnością gospodarczą czynności da się zrobić samodzielnie, a nawet przez Internet.