Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług – rozliczenie podatku.

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na rozszerzenie działalności poza grancie kraju. Jest to związane z tym, że coraz łatwiejsze staje się znalezienie klientów w innych krajów UE.

Jednak należy pamiętać o tym, że taka współpraca wiąże się także z dodatkowymi obowiązkami. Dlatego dzisiaj pokażemy jak wygląda rozliczanie wewnątrzwspólnotowe.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w UE

Na początek każdy przedsiębiorca powinien zadbać o rejestrację do celów VAT UE. Nie ma tutaj znaczenia czy dany podatnik jest czynnym podatnikiem VAT czy jest z tego obowiązku zwolniony. Podczas rejestracji konieczne jest wypełnienie w formularzu VAT-R części C.3. Od tej pory przedsiębiorca będzie posiadał europejski NIP z poprzedzeniem kraju, z którego pochodzi, czyli PL.

Rozliczanie podatku VAT zależnie od miejsca świadczenia usług

Zanim zaczniemy świadczyć usługi za granicą, należy zadbać o poznanie paru zasad:
 • Jak wygląda kwestia rozliczania podatków
 • Jaki jest termin obowiązku podatkowego
 • Jakie inne zasady regulują opodatkowanie w kraju usługobiorcy
Najistotniejsze jest jednak miejsce, w którym usługi są świadczone. Są one opodatkowane tam, gdzie działalność posiada usługobiorca.

Są jednak pewne wyjątki w przypadku usług:
 • Turystycznych
 • Sportowych
 • Edukacyjnych
 • Kulturalnych
 • Transportowych
 • Związanych z nieruchomościami
 • Restauracyjnych i cateringowych
A zatem możemy wyróżnić następujący podział usług na:
 • Te, którym miejsce świadczenia jest ustalane na zasadach szczegółowych
 • Te, którym kraj nabywcy jest miejscem świadczenie usług.
Przykładowo:

Gdy polski przedsiębiorca świadczy usługi osobie fizycznej spoza kraju, rozlicza się według zasad opodatkowania (stawki VAT), jaka obowiązuje na terenie Polski.

Jak wygląda dokumentowanie świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych?

Najważniejszym dokumentem jest faktura. W przypadku, gdy współpraca dokonuje się między przedsiębiorcą z Polski, a usługobiorcą z innego kraju UE, to dodatkowo na dokumencie podaje się NIP UE zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy.

W sytuacji, gdy opodatkowanie odbywa się w kraju nabywcy, w Polsce nie trzeba wykazywać podatku VAT. W skrócie: pomija się wszelkie informacje, które są związane z podatkiem od towarów i usług. Trzeba jedynie zaznaczyć na fakturze, że transakcja będzie opodatkowana w kraju kupującego.

Obowiązek podatkowy a wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Obowiązek podatku w przypadku wykonywania usług dla klientów z UE powstaje w chwili, gdy całość usługi zostanie wykonana lub w chwili otrzymania części lub całości zapłaty. Bez względu na to, czy VAT będzie odprowadzany w Polsce czy też nie, należy wykazać transakcje w deklaracji VAT.

Podsumowanie

Po stronie przedsiębiorcy leży odpowiedzialność za to, by złożyć prawidłową deklarację. Jeśli usługi były opodatkowane w Polsce, konieczne jest zaznaczenie tego w deklaracji VAT w analogiczny sposób, jak zwykłe transakcje krajowe.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy usługa nie jest opodatkowana w Polsce. Należy jednak wykazać je w odpowiednim polu w deklaracji VAT.

Trzeba też pamiętać o koniecznej rejestracji VAT-UE, dzięki czemu podatnik otrzymuje europejski NIP, którym będzie się mógł posługiwać. Ponadto każdy taki przedsiębiorca musi wysyłać deklaracje VAT do urzędu skarbowego elektronicznie. Podobnie sytuacja się ma w przypadku deklaracji podsumowującej VAT-UE. Należy ją składać do 25. dnia miesiąca.

Dodatkowo nie trzeba składać deklaracji w miesiącu, w którym nie doszło do żadnej transakcji, jakie wykazuje się w podsumowującej informacji VAT-UE.