Ryczałt ewidencjonowany a usługi budowlane.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z uproszczonych możliwości opodatkowania działalności gospodarczej. Podstawową zaletą tej formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym są niskie stawki podatku.

W zależności od branży, w której działa przedsiębiorca, mogą wynosić od 2% do 17%. Jej największy minus? Brak możliwości pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania oraz brak możliwości skorzystania z ulgi na dziecko czy rozliczenia ze współmałżonkiem. Jednak to, co stanowi wadę dla jednego przedsiębiorcy, dla drugiego może okazać się zerową przeszkodą.

Kiedy zatem warto wybrać dla swojej działalności budowlanej opodatkowanie na zasadach ryczałtu? Kiedy jest to możliwe i ile wynosi stawka?

Kiedy ryczałt ewidencjonowany się opłaca i jakie są warunki skorzystania z tej opcji?

Wybór formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest korzystną formą dla firm, które świadczą usługi budowlane i posiadają bardzo niskie koszty ponoszone z tytułu prowadzonej działalności.

Aby wybrać ryczałt ewidencjonowany jako sposób rozliczenia z tzw. fiskusem należy dodatkowo spełniać kilka warunków.
  • Prowadzić Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG) lub spółkę osobową
  • Wykazać przychód za poprzedni rok podatkowy o wartości niższej niż 2 miliony Euro tj. 9 030 600 zł w 2021 roku
  • Nie świadczyć usług wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
Ile wynosi preferencyjna stawka podatku na ryczałcie ewidencjonowanym dla usług budowlanych?

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, każdy przedsiębiorca będący podatnikiem na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, świadczący usługi budowlane, może rozliczać się według stawki wynoszącej 5,5%. Aby zdefiniować pojęcie usług budowlanych należy zapoznać się z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Można znaleźć tam między innymi "roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków czy budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej". Roboty budowlane to zatem w świetle prawa oraz polskiego orzecznictwa również rozmaite prace przebudowujące, montażowe, remontowe czy rozbiórkowe.

Materiał własny, materiał powierzony - pojęcia, które mają znaczenie przy ryczałcie ewidencjonowanym.

To, czy firma budowlana posługuje się podczas pracy materiałami dostarczanymi przez siebie czy też przez inwestora, nie jest w żaden sposób regulowane przez polskie prawo. Obowiązuje duża dowolność, a finalna decyzja jest wypadkową ustaleń stron: usługodawcy i usługobiorcy (co oczywiście warto zawrzeć w umowie o świadczenie usługi). W związku z faktem, że przy obliczaniu podstawy do opodatkowania przychodu ryczałtem ewidencjonowanym nie odejmuje się żadnych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę, kupno surowców we własnym zakresie jest zdecydowanie mniej opłacalne niż praca na materiałach budowlanych dostarczonych i powierzonych przez inwestora.

W jaki sposób wybrać dla swojej firmy budowlanej opodatkowanie ryczałtowe?

Aby wybrać w swojej działalności rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, należy pamiętać o kilku zasadach. 20 dzień miesiąca, który nastąpi po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym to nieprzekraczalny termin, w którym do Naczelnika Urzędu Skarbowego musi wpłynąć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Wyjątkiem jest uzyskanie pierwszego przychodu w grudniu. Wtedy czasu jest znacznie mniej- należy złożyć pismo do końca roku kalendarzowego. Oświadczenie o którym mowa, przyjmują Urzędy Skarbowe oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.