VAT odwrócony – jak go zaksięgować?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
VAT odwrócony to mechanizm polegający na tym, że podatek VAT od transakcji rozlicza nabywca, a nie sprzedawca towaru. W teorii miał on zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT na szeroką skalę, a w praktyce sprawia przedsiębiorcom mnóstwo kłopotów. Odwrotne obciążenie VAT – jak zaksięgować je w sposób poprawny? Podpowiadamy.
Odwrócony VAT – jak działa?
Mechanizm odwróconego VAT-u polega na tym, że obowiązek rozliczenia podatku VAT od danej transakcji spoczywa na nabywcy, a nie na sprzedawcy. Co ważne, znaczenia nie ma przy tym fakt, czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT czy też korzysta z przysługującego mu zwolnienia (wówczas płaci podatek bezpośrednio do urzędu). W teorii odwrócony VAT miał być przysłowiowym batem na tzw. karuzele VAT. W praktyce jednak sprawia on przedsiębiorcom sporo kłopotów, zwłaszcza w zakresie księgowania.
Odwrócony VAT – jak zaksięgować?
Każda faktura dokumentująca sprzedaż objętą odwróconym VAT-em powinna zawierać oznaczenie „OO” (odwrotne obciążenie). Sprzedawca powinien zaksięgować tego typu transakcję jako sprzedaż towarów, czyli w kolumnie 7. księgi przychodów i rozchodów. Jeśli chodzi o rejestr VAT, w przypadku sprzedawcy należy ją oznaczyć jako „sprzedaż OO” i podać kwotę netto (skoro jest to sprzedaż opodatkowana, uprawnia do odliczenia podatku VAT).
Nieco inaczej wygląda sytuacja u nabywcy. W jego przypadku VAT stanowi wówczas zarówno kwotę podatku należnego, jak i naliczonego. Transakcja powinna więc zostać wykazana w rejestrze zakupu i sprzedaży. W rejestrze zakupów transakcję księguje się zgodnie z przeznaczeniem towaru: w kolumnie 10. (zakup towarów handlowych) lub w kolumnie 13. (pozostałe wydatki).
W prawidłowym prowadzeniu dokumentacji firmy – także w zakresie odwróconego VAT-u – nieocenioną pomocą są usługi księgowe online Intaxo. Profesjonalny, kompletny i na bieżąco aktualizowany program umożliwia przedsiębiorcom bezproblemowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Pozwala to znaczną oszczędność czasu i pieniędzy.