Jaki VAT na usługi budowlane?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Co do zasady, sprzedaż towarów i usług w Polsce podlega opodatkowaniu stawką 23%. Niektórzy przedsiębiorcy mają jednak prawo do stosowania niższych stawek – o ile wynika to z ustawy o VAT lub jej rozporządzeń. Ma to zastosowanie m.in. wobec usług budowlanych. Podpowiadamy, jaki VAT na usługi budowlane obowiązuje obecnie i kto może skorzystać z niższych stawek.

Przedsiębiorcy prowadzący firmy zajmujące się usługami budowlano-remontowymi co do zasady płacą podatek VAT w wysokości 23%. Niektórzy z nich mogą jednak obniżyć stawkę VAT-u do 8%. Ma to miejsce w przypadku:
  • podatników, którzy rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym, jeśli nie przekroczą w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty rocznego limitu w wysokości 150 tys. zł
  • podatników kontynuujących działalność, jeśli nie przekroczą określonego w ustawie limitu wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym
Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku VAT wynoszącą 8% stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak wyszczególniono w art. 2 pkt. 12 tejże ustawy, obiekty budownictwa mieszkalnego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w dziale 11. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Z kolei budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym to:
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych
  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowane w PKOB w dziale 12
  • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie 1264 (budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych)
Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie kwalifikują się natomiast:
  • budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2
  • lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2
W powyższych przypadkach stawka 8% VAT ma zastosowanie jedynie do części podstawy opodatkowania, odpowiadającej tej części powierzchni użytkowej, która kwalifikuje budynek/lokal do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach nadal obowiązuje zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Mogą ubiegać się o niego osoby fizyczne, które w latach 2004-2013 poniosły koszty związane z zakupem materiałów budowlanych. Podstawą do zwrotu są faktury wystawione przed 1 stycznia 2014 r. O zwrot podatku VAT za materiały budowlane można starać się do 31 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości dotyczące stawki podatku VAT czy zwrotu VAT za materiały budowlane pomoże biuro rachunkowe online Intaxo. Naszym klientom oferujemy bowiem wsparcie osobistych księgowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.