VAT 7 – co to jest?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Deklaracje podatkowe to dokumenty służące do informowania fiskusa o wysokości podatku, którą przedsiębiorca musi zapłacić lub nadwyżki, którą urząd powinien mu zwrócić. Jednym z najczęściej wykorzystywanych formularzy jest VAT 7. Oto kilka praktycznych wiadomości o VAT 7 – co to jest i kto może z niego korzystać.

VAT 7 to jedna z najczęściej wykorzystywanych deklaracji, którą składają przedsiębiorcy rozliczający się z urzędem skarbowym miesięcznie. Nie dotyczy ona jednak osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które wykonują wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z podatku VAT oraz korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Odmianą deklaracji VAT 7 są formularze VAT – 7K oraz VAT – 7D. Składanie pierwszej z nich jest obowiązkiem tzw. małych podatników (czyli firm, których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro), którzy rozliczają podatki kwartalnie. Z kolei przedsiębiorcy nie będący małymi podatnikami, a rozliczający się kwartalnie korzystają z deklaracji VAT –7D.

Jeśli firma opłaca podatek VAT i w związku z tym składa odpowiednią deklarację, ma obowiązek zrobić to w określonych terminach. W przypadku, gdy podatnik rozlicza się w okresach miesięcznych, musi złożyć deklarację VAT 7 do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Mali podatnicy rozliczający się z fiskusem kwartalnie muszą złożyć deklarację VAT – 7K do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Jeśli dzień złożenia deklaracji VAT wypada w sobotę, niedzielę i święto, termin zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy.

Formularz VAT 7 można dostarczyć do urzędu skarbowego na trzy sposoby: osobiście, listem poleconym (decydująca jest data nadania przesyłki) lub przez Internet. W ostatnim przypadku nie jest już wymagane dysponowane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W rozliczaniu i przypominaniu o terminach składania deklaracji VAT 7 pomocne jest biuro rachunkowe online Intaxo. Naszym klientom oferujemy m.in. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg handlowych, rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych oraz roczne rozliczenia podatkowe.