Uwaga na KRPiP

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
W ciągu ostatnich kilku miesięcy, tysiące przedsiębiorców w całej Polsce otrzymało pisma od Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców, stwierdzające dokonanie wpisu do „Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki” (1) i wzywające do uregulowania opłaty.

Rejestr, definiowany jest w treści pisma, jako: „bieżąco aktualizowany zbiór informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzony w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.” (1) Dodatkowo, pismo informuje, że rejestr utworzony został zgodnie z artykułem 12 ustawy z 15 września 2000 roku, nie określając jednak, jakiej ustawy.

Nabrani na fałszywe „urzędowe” pisma

Pisma skonstruowane są w taki sposób, że na pierwszy rzut oka wyglądają jak urzędowe i dlatego wielu przedsiębiorców dało się oszukać. Wzywają do zapłacenia kwoty 115,00 złotych, określają również nieprzekraczalny termin wpłaty:

„Ogłoszenie wpisu w Krajowym Rejestrze Pracowników i Pracodawców wymaga uregulowania opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z aktualnym rozporządzeniem KRPiP (Uchwała wew. Z dn. 10 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym prosimy o uregulowanie opłaty w wysokości 115,000 zł, w nieprzekraczalnym terminie do …….” (1)


Druk wpłaty i mały druk

Do każdego z pism, w celu „ułatwienia” dokonania szybkiej wpłaty, dołączony jest bankowy blankiet, z wpisaną sumą 115 złotych, numerem konta, adresem i danymi odbiorcy, oraz numer wpisu do rejestru. (1)

O tym, że opłata nie jest obowiązkowa, informuje jedynie mały druk, umieszczony w stopce pisma, który bardzo łatwo przeoczyć!

Osoby, które wpłacą pieniądze w zamian mogą liczyć na to, że będą dostawać biuletyny informacyjne.

Wezwanie do zapłaty, jako chwyt marketingowy

Według prezesa Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców, Michała Gawińskiego, zastosowana strategia nie była wyłudzeniem, a jedynie „normalną działalnością gospodarczą”. Wezwanie do zapłaty, określił on, jako „zastosowany chwyt marketingowy”, który miał wyróżnić ofertę firmy wśród konkurencji. Jednak słowa “oferta handlowa” nie zostały w piśmie użyte. (2)

Według dotychczasowych wyników śledztwa, szacuje się, że pismo z Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców z wezwaniem do zapłat, trafiło już do ponad 100 tys. firm. (3)

Nie daj się naciągnąć

Jeśli otrzymałeś takie wezwanie, pamiętaj, że jest ono zupełnie bezpodstawne i nie musisz dokonywać absolutnie żadnych opłat z tego tytułu!

Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników to nie instytucja państwowa, a prywatna spółka z siedzibami w Warszawie oraz w Grudziądzu. Tajemniczy artykuł 12 ustawy z 15 września 2000 r., to artykuł ustawy o spółkach prawa handlowego, dotyczący powstania osobowości prawnej spółki.

Na stronach rządowych można znaleźć informację o tym, że rejestracja w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatna, a Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników ma charakter tylko reklamowy i uiszczanie opłaty jest całkowicie dobrowolne. (4)Oficjalny, Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników (KRPiP) z Bielska-Białej jest wolny od opłat.


(1)http://i.iplsc.com/-/0001PNI2DM2G31XM-C303.jpg
(2)http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul/przedsiebiorcy-czuja-sie-oszukani-przez-krajowy-rejestr-pracownikow-i-pracodawcow-65949.html
(3)http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-strzezcie-sie-przedsiebiorcy-naciagacz-zdziera-z-was-kase,nId,622974
(4)http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457