Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Nadejście nowego roku to dla każdego przedsiębiorcy czas wzmożonego wysiłku związanego z podejmowaniem nowych decyzji biznesowych. Jednak nie tylko w kwestiach inwestycyjnych te decyzje mają miejsce.

Jako, że przepisy podatkowe dają właścicielom firm szansę na zmianę formy opodatkowania wielu właścicieli skwapliwie z tej możliwości korzysta. Czasu na podjęcie decyzji nie ma jednak wiele – większość z nich podejmowana jest bowiem w styczniu kiedy to znane są już bilanse zysków z roku poprzedniego – deklaracje zmieniające formę opodatkowania można składać bowiem jedynie do 20 stycznie roku obecnego – jeżeli nie podejmą decyzji o zmianie lub zostanie ona podjęta później fiskus uzna, że przedsiębiorca pozostaje przy dotychczasowej formie opłacania podatków.

W trakcie prowadzenia biznesu niejednokrotnie firma zostaje zmuszona przez osiąganie zwiększonych zysk ów do automatycznej zmiany rozliczeń. W takiej sytuacji niejako z „automatu” przechodzi się na inną formę. Dzieje się tak chociażby w sytuacji kiedy przedsiębiorca wyświadczy usługę która z opodatkowania ryczałtem jest prawnie wyłączona – podatnik traci prawo do rozliczania się ryczałtem w dniu kiedy jedna z poniżej wymienionych usług została wyświadczona danym roku obrachunkowym:

  • usługi finansowe,
  • usługi związane z tłumaczeniami,
  • zakup i zbycie nieruchomości na własny rachunek,
  • usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej.

Prawo do rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych traci również osoba samo zatrudniona która na mocy umowy świadczy usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w obecnym jak i poprzednim roku gdy pozostawała jeszcze w zatrudnieniu na umowę o pracę. W opisanych przypadkach jedyną dopuszczalną formą rozliczeń podatkowych jest skala podatkowa tj. podatnik będzie rozliczał się na zasadach ogólnych – opodatkowany zostaje bowiem dochód uzyskany już po utracie prawa do rozliczania się w formie ryczałtu.