Uszkodzenie samochodu w leasingu - konsekwencje

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Wyjątkowo atrakcyjną opcją dla firm potrzebujących samochodów do prowadzenia działalności gospodarczej jest branie aut w leasing. Ważne jest pamiętanie, że używając tej metody, użytkownik pojazdu nie jest jego właścicielem.

Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialności za pojazd w przypadku wystąpienie uszkodzeń. Warto zatem dokładnie zapoznać się z konsekwencjami, które można ponieść w przypadku takiej sytuacji.

Jak wygląda odpowiedzialność za szkody w ramach leasingu?

Wszelkie kwestie dotyczące umowy leasingu zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to również sytuacji, w których doszło do uszkodzenia przedmiotu umowy. Leasingodawca nie jest zazwyczaj odpowiedzialny za wady rzeczy, która oddawana jest w leasing osobie korzystającej, czyli leasingobiorcy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której do powstania wad doszło z winy leasingodawcy. W każdym innym przypadku to osoba korzystająca jest odpowiedzialna za sfinansowanie naprawy wszelkich usterek oprócz takich, które zaistniały w wyniku naturalnego korzystania z przedmiotu. Warto pamiętać, że w momencie podpisania umowy, uprawnienia z tytułu wady rzeczy przechodzą na leasingobiorcę. Oznacza to możliwość dochodzenia swoich praw z tytułu gwarancji lub rękojmi u podmiotu, od którego nabyła dany przedmiot firma leasingowa.

Nie jest możliwe jednak odstąpienie od umowy sprzedaży z firmą, która sprzedała przedmiot leasingowy. W przypadku samochodów oferowanych przez firmy leasingowe są one zazwyczaj objęte serwisem autoryzowanych dealerów samochodowych. Możliwa jest darmowa naprawa usterek lub ewentualna wymiana na inny pojazd. Sytuacja wygląda inaczej jeżeli dojdzie do kradzieży samochodu lub wystąpi szkoda całkowita, czyli takie uszkodzenie pojazdu, przy którym koszty naprawy są większe od jego wartości. W takim przypadku umowa leasingowa wygasa, o ile do tej sytuacji nie doszło z winy leasingodawcy. Po wygaśnięciu umowy, firma leasingowa może żądać od leasingobiorcy spłaty niezapłaconych dotychczas rat. Kwota ta zostaje pomniejszona o korzyści uzyskane przez leasingodawcę wynikające ze wcześniejszej spłaty. Duże znaczenie ma odpowiednie ubezpieczenie, które pozwoli leasingobiorcy dodatkowo zmniejszyć sumę pieniędzy, którą jest winien drugiej stronie umowy.

Czy istnieje możliwość zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością?

Wszystko zależy od rodzaju pakietu ubezpieczeń pojazdów, które zazwyczaj stanowią część umowy leasingowej. Wykupowane są one przez firmy leasingowe, podczas gdy ich koszty ponosi leasingobiorca. Właściwe ubezpieczenia pozwolą uchronić stronę użytkującą przed potrzebą poniesienia całości kosztów w sytuacji uszkodzenia samochodu. Warto wspomnieć, że firmy leasingowe są zazwyczaj w stanie uzyskać korzystniejsze warunki ubezpieczenia. O ile w przypadku szkody częściowej, wystarcza zwyczajne ubezpieczenia OC, AC oraz NWW, to jeżeli dojdzie do szkody całkowitej, mogą okazać się nie wystarczająco. Wynika to z tego, że wypłaty w ramach tego typu ubezpieczeń nie pokryją całkowitej wartości pojazdu.

Aby w pełni zabezpieczyć się na taką ewentualność, oprócz ubezpieczenia AC należy posiadać ubezpieczenie GAP. Wtedy istnieje możliwość otrzymania kwoty w wysokości całkowitej wartości samochodu będącego przedmiotem umowy leasingowej. Warto upewnić się jak wygląda kwestia pakietu ubezpieczeń pojazdów przed podpisaniem umowy leasingu.