Usługi taxi - rozliczanie działalności

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wybranie odpowiedniej formy opodatkowania to często przysłowiowe być albo nie być dla podatnika. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi taxi, mogą wybrać jedną spośród czterech opcji opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Warto poznać, na czym polega każda z nich, żeby wiedzieć, z której skorzystać.

Podatek liniowy to pierwsza forma opodatkowania. Podatek jest liczony od dochodu i wynosi on 19%. W przypadku wybrania tej opcji ma się możliwość pomniejszenia dochodu o sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Z kolei kwotę podatku można pomniejszyć o część zapłaconej i odliczonej już składki zdrowotnej. Jeśli wysokość przychodu taksówkarza przekracza 100000 zł, to wybór tej formy opodatkowania jest opłacalny. Skorzystanie z tej formy opodatkowania wyklucza w zeznaniu rocznym rozliczenie ze współmałżonkiem i skorzystania z ulg.

Karta podatkowa polecana jest małym przedsiębiorcom. Także tym, którzy prowadzą działalność usługową, więc taksówkarze zaliczają się do tego grona. Taksówkarz musi zapłacić co miesiąc podatek, a jego wysokość zależy od tego, w jakim mieście prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeśli ilość mieszkańców miejscowości jest wysoka, to podatek jest stosunkowo wyższy, niż wtedy, gdy jest to niewielkie miasteczko.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to kolejna forma rozliczenia, z której mogą skorzystać taksówkarze, których roczny dochód nie przekracza 250 tys. euro. Podatek wyliczany i płacony jest od wielkości przychodu. Nie ma możliwości, jeśli korzysta się z tej formy opodatkowania wspólnego rozliczania z małżonkiem, odliczania kosztów ani z odliczania należnych ulg.

Zasady ogólne, to ostatnia forma opodatkowania. Może z nich skorzystać każdy taksówkarz, który prowadzi jednoosobową działalność. Opodatkowaniu podlega wówczas dochód. Jeśli jego kwota nie przekroczy sumy 85528 złotych, to płaci się podatek w wysokości 18%. A jeśli przekroczy tę sumę, to podatek wynosi 32%. Przy tej formie opodatkowania jest możliwość skorzystania z ulg w rocznym rozliczeniu.