Korekta kosztów uzyskania przychodów a kilometrówka

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Jeszcze niedawno przedsiębiorcy, którzy nie opłacili na czas wydatków związanych z kilometrówką, które wliczyli do kosztów uzyskania przychodów, mieli obowiązek dokonać korekty kosztów w określonym czasie. Sytuacja ta zmieniła się jednak od 1 stycznia 2016 r.

Przypomnijmy – ewidencję przebiegu pojazdu, zwaną potocznie kilometrówką, mają obowiązek prowadzić ci przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wykorzystują prywatne samochody osobowe, niewprowadzone do ewidencji środków trwałych. Z kolei do kosztów uzyskania przychodu można wliczyć jedynie wydatki związane z eksploatacją takiego auta do wysokości limitu wynikającego z pomnożenia faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu (jest ona określona w rozporządzeniu ministra infrastruktury).

Do końca 2015 r. przedsiębiorcy, którym zdarzyło się nie uregulować na czas wydatków związanych z kilometrówką, a jednocześnie wpisanych do kosztów uzyskania przychodu, po upływie określonego czasu mieli obowiązek dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu. Jak wynikało z art. 24 d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli w kosztach uzyskania przychodu uwzględniono fakturę, rachunek, umowę lub inny dokument i nie uregulowano płatności w ciągu 30 dni od daty upływu terminu, przedsiębiorca musiał dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wynikającą z danej faktury kwotę. Sytuacja ta obowiązywała również w przypadku wydatków wprowadzonych do firmowych kosztów na podstawie kilometrówki (potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 kwietnia 2013 r. o sygnaturze ILPB1/415-54/13-4/AG).

Sytuacja ta diametralnie zmieniła się od 1 stycznia 2016 r. Wówczas weszła w życie podpisana przez prezydenta nowelizacja ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. W myśl nowych przepisów, obowiązek dokonywania korekty nieopłaconych kosztów został zniesiony. Ustawodawca stwierdził bowiem, że poprzednie przepisy nie zapobiegają zatorom płatniczym, co było ich głównym celem. Od 1 stycznia br. – niezależnie od tego, jaki termin płatności ustaliły strony i kiedy ona nastąpi – zaksięgowane faktury są kosztem podatkowym na zasadach ogólnych. Dotyczy to również faktur związanych z kilometrówką (oczywiście do wysokości obowiązujących limitów).