Usługi spedycyjne a kod GTU-13 w JPK_V7

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Od października 2020 roku wprowadzono obowiązek oznaczania niektórych transakcji dokonywanych przez przedsiębiorstwa za pomocą kodów GTU. Jedna z częstszych wątpliwości podatników dotyczy stosowania kodu GTU_13.

Do czynności oznaczanych tym kodem należą usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Co jednak z usługami spedycyjnymi? Czy one także podlegają oznaczeniu?

Czy transport i spedycja oznaczają to samo?

Aby łatwiej było zrozumieć sytuacje, w których należy stosować wymienione oznaczenie, warto wyjaśnić, że transport oraz spedycja nie są pojęciami tożsamymi. Transport oznacza przemieszczenie towarów z punktu A do punktu B. Z kolei spedycja jest pojęciem o wiele szerszym, obejmującym szereg czynności zmierzających do zorganizowania transportu. Jest to cały proces, począwszy od przyjmowania zleceń, zawierania umów z klientami, przygotowywania dokumentów transportowych, organizowania ubezpieczenia, załadowania oraz rozładowania towaru, aż po ostateczne finalizowanie transportu. Jak widać, sam transport jest jedynie niewielką częścią spedycji, dlatego też te usługi wykazywane są w odmienny sposób.

Do czynności oznaczanych kodem GTU_13 należy świadczenie usług transportowych i usług gospodarki magazynowej, klasyfikowanych w PKWiU ex 49.4 oraz ex 52.1. Usługi spedycyjne, jako usługi świadczone przez towarowe agencje transportowe, zawarte są w klasyfikacji PKWiU w grupie 52.29.1. Oznacza to, że nie obejmuje ich konieczność oznaczania kodem GTU_13. Usługi spedycyjne nie muszą być oznaczane tym kodem, nawet mimo tego, iż w ich skład wchodzą usługi transportowe. Zostało to potwierdzone także przez Krajową Informację Skarbową, w wydanej dnia 07.01.2021 interpretacji indywidualnej numer 0114-KDIP4-3.4012.561.2020.2.EK.

Co podlega oznaczaniu kodem GTU_13?

Kod GTU_13 stosuje się do oznaczania transakcji sprzedaży usług transportowych oraz gospodarki magazynowej. Usługi transportowe zostały sklasyfikowane w PKWiU ex 49.4 i obejmują m.in.:
 • transport drogowy z wykorzystaniem samochodu-chłodni;
 • transport drogowy produktów naftowych, a także pozostałych cieczy i gazów za pomocą cystern;
 • transport drogowy z wykorzystaniem pojazdów służących do przewozu żywych zwierząt, masowych towarów suchych lub towarów w kontenerach;
 • transport drogowy przesyłek pocztowych;
 • wynajem samochodów ciężarowych wraz z osobą kierującą;
 • usługi związane z przeprowadzkami.
Z kolei usługi gospodarki magazynowej zostały sklasyfikowane w PKWiU ex 52.1 i obejmują następujące czynności:
 • magazynowanie i przechowywanie towarów schłodzonych lub zamrożonych;
 • magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów;
 • magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż;
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
Zgodnie z interpretacją ustawodawcy, przedrostek "ex" umieszczony przed numerami grup PKWiU oznacza, że pod uwagę brany jest węższy zakres towarów i usług niż określony w danej grupie klasyfikacji. Oznacza to, że spośród wszystkich usług zawartych w grupach PKWiU 49.4 oraz 52.1 oznaczenie kodem GTU_13 stosuje się wyłącznie do usług transportowych oraz gospodarki magazynowej.

Kiedy nie należy stosować kodu GTU_13?

Istnieje wiele czynności powiązanych ze świadczeniem usług transportowych, które budzą wątpliwości podatników odnośnie stosowania kodu GTU_13. Oprócz usług spedycyjnych, wymienionym kodem nie oznacza się także m.in. usług obejmujących:
 • transport osób;
 • wynajem pojazdów ciężarowych bez osoby kierującej;
 • transport towarów, w sytuacji gdy jest on jednym z elementów innej usługi- przykładem może być usługa remontowa, gdy materiały niezbędne do wykonania remontu transportowane są pod wskazany adres;
 • holowanie pojazdów;
 • usługi świadczone przez kurierów.