Usługi cateringowe i gastronomiczne a odliczenie VAT-u

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podatki to obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Fundusze zebrane z podatków przeznaczane są na realizację zadań publicznych. Mówiąc wprost podatki to przymusowa, nieodpłatna, bezzwrotna danina pieniężna, którą najczęściej pobiera Skarb Państwa. Za zebrane pieniądze remontowane są drogi, czy stawiane nowe place zabaw.

Podatek VAT jest nazwą potoczną. Tak naprawdę chodzi o podatek od towarów i usług. Jest to podatek od wartości dodanej. Podatek VAT najczęściej zobowiązani są płacić przedsiębiorcy jednoosobowi i wszelkiego rodzaju spółki. Podatnikiem VAT będzie też osoba, która wynajmuje lokal w celach użytkowych.

Czym tak naprawdę jest podatek Vat? Jakie są jego stawki?

W przeciwieństwie do innych podatków VAT nie jest płacony bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Podatek VAT został zapłacony w momencie zakupu towaru lub usługi. Każde przedsiębiorstwo, które oferuje sprzedaż usług lub towarów zobowiązane jest do odprowadzenia podatku na rzecz państwa.

W Polsce podatek VAT obejmuje:
  • Sprzedaż produktów i usług. Oznacza to, że nie tylko sklepy muszą odprowadzać podatek. Usługi i towary sprzedają również hotele, restauracje, serwisy komputerowe, czy banki.
  • Import towarów. Każdy, kto zajmuje się zakupem towarów za granicą kraju na skalę hurtową, zmuszony jest płacić podatek VAT.
  • Eksport towarów. Również ci, którzy postanawiają sprzedawać swój towar poza granicami Polski, muszą odprowadzić stosowny podatek.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz nabycie towarów.

Jest to nabycie prawa do rozporządzania jako właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcie wysyłki, lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towaru lub na ich rzecz.

W Polsce obowiązuje ustawa odnosząca się do podatku od towaru i usług. Istnieje także matryca VAT. Jest to sposób na identyfikację towarów i usług będących przedmiotem czynności opodatkowanych. Dzięki matrycy VAT bez problemu można ustalić, w jakiej wysokości podatek należy odprowadzić od towaru bądź usługi.

Główną stawką podatku VAT jest 23%. Jednak można również spotkać się z 8% podatku, który obowiązuje przy remontach, modernizacji lub budowie. Następnie jest podatek pięcioprocentowy, któremu podlegają podstawowe towary żywnościowe bądź lokalne czasopisma.
0% podatku odnosi się do wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów.

Warto dodać, że wiele przedsiębiorstw korzysta z możliwości odliczenia podatku VAT. Ma to miejsce wtedy, kiedy od VAT należnego można odliczyć VAT naliczony. VAT należny to podatek, który wynika z faktury sprzedaży. Jest to należność, którą trzeba wpłacić do urzędu skarbowego. Natomiast VAT naliczony wynika z faktury zakupu.

Odliczenie podatku Vat w usługach gastronomicznych i cateringowych.

Najpierw trzeba określić, jaka jest różnica pomiędzy usługą gastronomiczną a cateringową. Usługa gastronomiczna według prawa to przygotowanie posiłku przez pracowników lokalu oraz wyserwowanie go w miejscu wykonania. Natomiast catering jest usługą, która oferuje przygotowanie posiłku oraz dowiezienie go do konkretnego miejsca.

W przypadku usługi gastronomicznej istnieje możliwość odliczenia podatku VAT pod warunkiem, że będzie to częścią usługi kompleksowej. Może się to zdarzyć w przypadku imprezy integracyjnej bądź szkolenia zawodowego. Jednak w tym wypadku usługa gastronomiczna musi wiązać się z inną np. noclegiem w hotelu, w którym znajduje się restauracja.

Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji usług cateringowych. Catering nie jest tym samym co usługa gastronomiczna, ponieważ nie jest on świadczony w lokalu, w którym posiłek został przygotowany. W związku z tym podatnik ma możliwość odliczenia podatku. Catering nie musi być usługą kompleksową, może być usługą samodzielną.

Ważne! Zarówno usługi gastronomiczne, jak i cateringowe podlegają opodatkowaniu 23%.