Umowa zlecenie - czym jest?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wiele firm decyduje się zaangażować do współpracy dodatkowe osoby. Obowiązki z czasem zaczynają rosnąć, a sam właściciel niekoniecznie jest w stanie zająć się wszystkim. Dlatego właśnie prawo przewiduje możliwość zatrudnienia, a dodatkowo zapewnia rozmaite jego formy.

Podstawowymi są umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Dwie ostatnie są umowami cywilnoprawnymi, wobec czego podlegają pod Kodeks Cywilny, a nie pod Kodeks Pracy. Umowa zlecenie i jej charakterystyka może sprawiać problem wielu przedsiębiorcom. O czym warto pamiętać?

Konsekwencje zatrudnienia na niewłaściwą umowę

W zależności od tego, jakiego rodzaju błąd zostanie nam narzucony, konsekwencje mogą być rozmaite. Najczęściej odnoszą się one do kwestii związanych z ZUS. Umowa zlecenie charakteryzuje się bowiem tym, że od pracy studentów do 26 roku życia nie są opłacane składki na ubezpieczenie. Wobec tego, jeżeli organy kontrolne zakwestionują zawartą umowę i stwierdzą, że faktyczny stan rzeczy nosi znamiona stosunku pracy, możemy być zmuszeni do uregulowania zaległości - umowa o pracę bowiem przewiduje pobieranie składek również od studenta.

Komplikacji może być jednak więcej, a wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Dlatego właśnie warto czuwać nad tym, czy aby na pewno zatrudniamy poszczególne osoby na odpowiednich warunkach. Konflikty z instytucjami, a także osobami prywatnymi w tej kwestii mogą być bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, którego lepiej unikać.

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Odróżnienie umowy zlecenia od stosunku pracy sprawia niektórym ogromne trudności. Umowa zlecenie jest również umową starannego działania, w której głównie liczy się sam fakt wykonywania pracy, a niekoniecznie jej efekt - inaczej jest w umowie o dzieło. Przedsiębiorcy często jednak zapominają, że umowa zlecenie przewiduje dla zleceniobiorcy swego rodzaju autonomię. Nie jest on związany ze zleceniodawcą w taki sam sposób, jak pracodawca z pracownikiem. Jeżeli zadaniem zatrudnionego jest wykonywanie pracy pod kierownictwem określonej osoby i w wyznaczonych warunkach, to umowa zlecenie może być uznana za umowę o pracę.

Należy zwracać szczególną uwagę na to, czy podejmowane przez nas działania są w zgodzie z przepisami prawa. Konflikty z organami kontrolnymi nie należą z pewnością do sytuacji przyjemnych, a więc lepiej ich unikać. Trzeba być zorientowanym w obowiązujących wymaganiach i stosować się do nich. Zanim zatem zatrudnimy pracownika, powinniśmy dokładnie przeanalizować to, jaką umowę należy zawrzeć w konkretnym przypadku.