Deklaracja VAT złożona po terminie – jakie konsekwencje?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Składanie deklaracji VAT w odpowiednich terminach jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Co jednak, jeśli osoba prowadząca firmę spóźni się ze złożeniem deklaracji? Sprawdzamy, jakie grożą jej konsekwencje!

Przypomnijmy – przedsiębiorcy rozliczający się z podatku VAT w okresach miesięcznych mają obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Mali podatnicy, którzy mają możliwość rozliczania podatku VAT kwartalnie, składają deklarację do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Co ważne, przedsiębiorcy mają obowiązek składania nawet tzw. deklaracji zerowych, dotyczących sytuacji, gdy w danym miesiącu (lub kwartale) nie wykonali żadnej czynności opodatkowanej.
Kary za deklarację VAT złożoną po terminie
Na początek warto uświadomić sobie, że samo spóźnienie ze złożeniem deklaracji VAT po terminie nie jest zagrożone karą – zależy to od oceny organu skarbowego, który sprawdza, czy przedsiębiorca działał umyślnie i jaka była społeczna szkodliwość tego czynu. Jeśli zdarzyło się to incydentalnie, a przedsiębiorca sam wykrył brak złożenia deklaracji i natychmiast naprawił to uchybienie, może złożyć do urzędu skarbowego tzw. czynny żal, czyli pismo, w którym przyzna się do opóźnienia, opisze okoliczności tej sytuacji, przeprosi za nią i dołączy np. potwierdzenie wysłania zeznania. W większości sytuacji wystarczy to, by urząd skarbowy odstąpił od uznania tej sytuacji za wykroczenie i nałożenia kary grzywny.

Co innego, jeśli przedsiębiorca w ogóle nie złoży deklaracji i zostanie to ujawnione przy kontroli skarbowej. Wówczas fiskus może stwierdzić, że podatnik nie ujawnił podstawy opodatkowania – jeśli wartość uszczuplonego podatku nie przekroczy 10 tys. zł wciąż będzie to wykroczenie, a jeśli powyżej – przestępstwo, które musi zostać skierowane do sądu. Przedsiębiorca trafia zaś do Krajowego Rejestru Karnego. Za przestępstwo skarbowe grożą trzy rodzaje kary: grzywna, ograniczenie wolności oraz pozbawienie wolności.