Jaką stawkę VAT zastosować przy wynajmie nieruchomości?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Wielu przedsiębiorców w czasie prowadzenia działalności dokonuje wynajmu nieruchomości. Jaką stawkę VAT należy zastosować podczas wystawiania faktur z tego tytułu? Sprawdź w poradniku Intaxo!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyróżnia się następujące stawki podatku VAT dotyczącego wynajmu nieruchomości:
  • 23%
  • 8%
  • 5%
zwolnione z opodatkowania.
Aby sprawdzić, jaka stawka podatku VAT dotyczy danego rodzaju wynajmu nieruchomości, należy sprawdzić to w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług.
Wynajem nieruchomości na cele użytkowe
Do wynajmu nieruchomości na cele użytkowe zalicza się chociażby wynajmowanie przez przedsiębiorców biur, sklepów czy magazynów. Jak określono w przepisach, wynajem lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności podlega opodatkowaniu stawką podstawową, czyli 23%.
Wynajem krótkoterminowy
Jak zapisano w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, obniżoną stawką 8% są objęte usługi mieszczące się w pkt. 55 PKWiU, czyli usługi związane z zakwaterowaniem. Fakt, że do grupy tej zalicza się również wynajem krótkoterminowy, został potwierdzony w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r. Wynika z niej, że jeśli w umowie między stronami jednoznacznie określono, iż lokal będzie użytkowany w celu krótkotrwałego zakwaterowania, wynajem należy opodatkować stawką 8% VAT.
Wynajem mieszkania dla pracowników
Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników spoza miejsca ich zamieszkania albo wysyła ich do pracy do innego miasta (np. w sytuacji, gdy zdobył tam kontrakt), często zapewnia im także mieszkanie. Jeśli pobyt pracowników w wynajętym mieszkaniu jest krótkotrwały, należy zastosować stawkę podatku VAT wynoszącą 8%. Jeśli jednak wynajęte przez firmę mieszkanie służy dłuższym celom mieszkaniowym, wynajem jest całkowicie zwolniony z podatku. Stanowisko takie potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 grudnia 2011 r.
Wynajem mieszkania dla przedsiębiorcy
Nie jest niczym niecodziennym sytuacja, gdy przedsiębiorca prowadzi swoją działalność poza miejscem będącym siedzibą firmy i w związku tym istnieje u niego konieczność wynajmu mieszkania. Jak zapisano w art. 43. ust. 1 pkt. 36 ustawy o VAT, usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, są zwolnione z podatku VAT. Nie ma tu znaczenia, kto wynajmuje mieszkanie, a w jakich celach. Warto więc zadbać o to, by zapis o tym, że są to wyłącznie cele mieszkaniowe, znalazł się w umowie najmu.