Umowa zlecenie a minimalna stawka godzinowa w 2021 roku.

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Nowy rok za pasem. Osoby, które często wykonują swoją pracę w oparciu o umowę zlecenie mogą jeszcze nie wiedzieć jaka będzie minimalna stawka od 2021 roku. Na obecną chwilę wiadomo tylko, że minimalna stawka na umowie zlecenie w przyszłym roku będzie wynosiła 18,30 zł. Jest to jednak kwota brutto.

Oznacza to, że stawka na rękę będzie uwarunkowana od wysokości składki do ZUS. Wynika to z faktu, iż umowa zlecenie jest oskładkowana i w konsekwencji wraz z nią wzrośnie stawka godzinowa w przypadku umowy o dzieło i pensja minimalna.

Zawsze 1 stycznia składka ZUS się zwiększa. Wzrost składek na ubezpiecznie społeczne to już norma i nie ma co liczyć, że w kolejnych latach będzie inaczej. Taki stan rzeczy oznacza jedno - rosnąć będą:
  • pensja minimalna (umowa o pracę)
  • minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie i umowa o dzieło)
Cel stawki minimalnej w umowie zlecenie

Stawka minimalna została ustalona po to, aby chronić osoby z najniższymi kompetencjami przed wyzyskiwaniem ich. Takie jest założenie oficjalne. Niestety jak to od lat bywa, gdy chodzi o składki, podatki i daniny, oficjalne deklaracje to tylko propaganda rządzących. Prawda jest zgoła inna i można podsumować ją słowami: "Jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi". A chodzi oczywiście o pieniądze. Pieniądze obywateli.

W naszym społeczeństwie istnieje przegonanie, że takie rozwiązania jak minimalna stawka godzinowa czy płaca minimalna są w interesie pracowników. Głębsza analiza jasno pokazuje, że to tylko teoria a w rzeczywistości rozwiązanie to uderza po kieszeni zarówno właścicieli firm jak i osoby, które firmy te mogły by zatrudnić. Dodatkowo rozwiązania te zwiększają bezrobocie wśród osób, które miały być z założenia przez ustawodawcę chronione - firmy do prac prostych, które nie specjalnej wymagają wiedzy czy wykształcenia zamiast zatrudnić np. dwie osoby wolą zatrudnić jedną. Coraz większe opodatkowanie pracy sprawia też, że coraz więcej firm nie zwiększa zatrudnienia a obowiązki, które miały być scedowane na nowego pracownika zostają rozłożone na obecnych.

Geneza stawki minimalnej

Stawka minimalna na umowe o prace obowiązuje od dawna i rośnie co roku z uwagi na wzrost średniego wynagrodzenia. Zauważalny wzrost stawki minimalnej miał miejsce w 2020 roku i po podwyżce wyniosła 2600 zł brutto (wcześniej 2250 zł brutto).

Pracodawcy w naszym kraju z powodu stale podnoszonych kosztów pracy chronią się przed nimi na różne sposoby. Częstą praktyką jest wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy na zasadzie B2B - pracownik zakłada jednoosobową działalność gospodarczą i raz w miesiącu wystawia swojemu pracodawcy fakturę. Innym sposobem na omijanie wysokich kosztów zatrudnienia stały się umowy tzw. śmieciowe. Dla jednych to przekleństwo, dla innych (zwłaszcza dla osób młodych i zaradnych) zbawienie, gdyż wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę śmieciową nie jest obłożone tak wysokimi podatkami jak przy umowie o pracę.

Firmy część zaoszczędzonych w ten sposób środków chętnie przeznaczają na podwyżki co bardzo doceniają osoby młode na dorobku. Niestety, jak to zwykle się odbywa w Polsce, pod pretekstem dbania o pracowników, rząd postanowił wprowadzić minimalną stawką godzinową dla umów zlecenie, która od momentu wprowadzenia w 2017 roku stale rośnie. I tak na początku wynosiła ona 13 zł brutto, w roku 2018 tuż 13,70 zł a rok 2020 przyniósł "prezent" w postaci 17 zł brutto za godzinę pracy.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenia to nic innego jak umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym. Jej przedmiotem jest zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.

W przeciwieństwie do umowy o dzieło, umowa zlecenie jest prosta do uregulowania pod względem godzinowym. W umowie zlecenie zawarte muszą być:
  • rodzaj pracy
  • czas wykonania zlecenia
  • wysokość wynagrodzenia
Pamiętać należy, że zleceniobiorca musi otrzymać honorarium w wymiarze nie niższym, niż wyznaczonym przez ustawodawcę.

Stawka minimalna na umowie zlecenie w 2021.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku zostało już określone i ma wynieść 2800 zł brutto. Na ręka to około 2060 zł. To wzrost o około 200 zł brutto. Warto tu zaznaczyć, że rzeczywisty koszt zatrudnienia w przypadku płacy minimalnej to dla pracodawcy aż 3377 zł. Łatwo więc wyliczyć, że firma, która zatrudnia pracwonika musi oddać państwu ponad 1300 zł a przecież mało który pracodawca płaci pensję minimalną.

Opodatkowanie pracy na poziomie niemal 40% sprawia, że umowy tzw. śmieciowe długo będą alternatywą dla umów tradycyjnych mimo, że minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenie i umów o dzieło w 2021 ma wynosić 18,30 zł brutto co daje ok 12 zł na rękę.