Kody GTU - co warto o nich wiedzieć?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Większość przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy muszą umieszczać nowy kod GTU na wystawianej fakturze oraz w pliku JPK? Obecnie przepisy prawne wprawdzie nie nakazują umieszczania kodów GTU na fakturze.

Jednakże zaleca się takie zastosowanie, bowiem będzie ono korzystnym rozwiązaniem zarówno dla przedsiębiorców jak i księgowych, które zajmują się ich obsługą. W poniższym artykule dowiesz się jakie zmiany dotyczące kodów GTU nastąpiły od października bieżącego roku!

Kody GTU- grupy towarów i usług

Należy podkreślić, iż oznaczenie grup poszczególnych towarów i usług jest podstawowym elementem nowej struktury JPK_V7, co istotne zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca jest zobowiązany, aby wykazać w ewidencji zakupu i sprzedaży danych, które służą do identyfikacji określonych transakcji. Prościej mówiąc GTU oznacza grupę towarów i usług, dla których zostały nadane symbole od GTU_01 do GTU_13. Warto dodać, że wszystkie oznaczenia podlegają wykazaniu w JPK_V7.

Czy GTU jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że jeśli świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów, które należą do jednej z grup, jest zobowiązany do oznaczania transakcji. W przypadku braku oznaczenia w JPK_V7, traktowane jest to jako błąd, który może skutkować otrzymaniem wezwania do uzupełnienia wymaganego symbolu. Należy również mieć na uwadze, że jeśli przedsiębiorca zacznie dobrowolnie oznaczać transakcje kodami GTU, aby uniknąć braku oznaczeń, może zostać wezwany do złożenia korekty dotyczącej części ewidencyjnej. Pamiętaj, iż nadmierne oznaczanie kodami GTU uznawane jest jako błąd i wymaga korekty!

Jakie zmiany od 1 Października?

Główną zmianą jaka nastąpiła 1 Października 2020 roku jest zastąpienie pliku JPK_VAT z deklaracjami plikiem JPK_V7, co istotne, to fakt iż nowy plik jest obsługiwany w dwóch wariantach:
  • pierwszy skierowany jest do podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, będą oni zobowiązani do wypełniania pliku JPK V7M
  • druga grupa podatników to przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach kwartalnych, oni z kolei będą zobowiązani aby wypełnić plik JPK_7VK.
Kolejną bardzo istotną zmianą jest pojawienie się obowiązku oznaczania każdej faktury sprzedażowej specjalnymi kodami GTU, Ministerstwo Finansów wyznaczyło specjalne grupy ryzyka, w których będzie musiała mieścić się sprzedaż, co istotne będzie to warunkiem koniecznym!

Wyznaczania odpowiednich kodów GTU- trudności

W obecnym czasie bardzo dużo obaw budzi obowiązek oznaczania sprzedaży specjalnymi kodami GTU, należy pamiętać iż Ministerstwo Finansów podzieliło kody według ryzyka wystąpienia nadużyć oraz oszustw podatkowych. Warto zaznaczyć, iż kodów choć kodów jest tylko 13 to dla przedsiębiorców stanowią sporą trudność w całym zakresie oszacowania do jakiej grupy transakcji należy zaliczyć prowadzoną sprzedaż. Jest to istotny element, gdyż od tego zależy numer kodu GTU jaki należy umieścić w pliku JPK_V7.

Nowe kody GTU- gdzie umieścić?

Obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach, jednak należy pamiętać, iż przedsiębiorca zobowiązany jest do oznaczania faktury sprzedaży, która odwzorowana jest bezpośrednio w pliku JPK_V7. Jest to czynność istotna szczególnie w przypadku ewentualnej kontroli, bowiem nie będzie ona stanowić żadnego problemu dla Urzędu Skarbowego. Z drugiej strony może to również oznaczać ułatwienie w znacznej mierze pracy zarówno biur rachunkowych jak i księgowości. Dlatego zaleca się także, aby dla własnego bezpieczeństwa samodzielnie opisywać faktury, gdyż dzięki takiemu rozwiązaniu można wyeliminować pomyłki!

Pamiętaj, iż odpowiedzialność za zastosowanie złego kodu GTU w każdym przypadku spoczywa na przedsiębiorcy!