Umowa toolingu - na czym polega?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Tooling pochodzi od angielskiego wyrazu „tool”– narzędzie i jest słowem, które dla wielu osób nie jest znane, a szkoda, ponieważ umowa toolingu dla wielu mogłaby się okazać korzystna. Czym właściwie jest umowa toolingu i na czym dokładnie polega?

Umowa toolingu zakłada porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami do wykonania określonych świadczeń dla drugiej strony. W umowie toolingu uczestniczy Wykonawca oraz Zlecający, przy czym to właśnie ten drugi udostępnia pierwszemu własne środki trwałe na czas określony albo nieokreślony. Dzięki udostępnionym środkom trwałym Wykonawca zrealizuje zlecenie, którego dotyczy umowa toolingu.

Umowa ta nie zakłada przeniesienia własności użyczanych środków trwałych – przez cały czas, w jakim pozostają w użytku Wykonawcy, ich faktycznym i jedynym właścicielem jest Zlecający. W umowie warto określić która ze stron w czasie użyczenia będzie ponosiła koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych, przeglądami, kontrolami BHP czy np. naprawami eksploatacyjnymi. Umowa toolingu nie jest opodatkowana podatkiem PIT oraz VAT. Umowy toolingu należą do katalogu tzw. „umów nienazwanych”.

Środki trwałe i tooling w praktyce

Środkami trwałymi, o których może być mowa w umowie toolingu są auta osobowe oraz dostawcze, komputery, telefony, urządzenia i specjalistyczne maszyny, a także linie technologiczne. Ponadto w grę wchodzą nieruchomości oraz znaki towarowe. Środki trwałe, o których jest mowa w umowie toolingu pozostają we własności Zlecającego, który może je amortyzować. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów Zlecającego.

Dzięki porozumieniu zlecenie zyskuje indywidualny charakter i jest realizowane w terminie. Ważnym plusem dla Zlecającego będzie zminimalizowanie kosztu usługi, którą ma wyświadczyć dla niego Wykonawca, ponieważ w związku z wypożyczeniem środków trwałych sam Wykonawca również poniesie niższe koszty. Wykonawca dzięki umowie toolingu nie musi utrzymywać środków trwałych i dokonywać ich zakupu w celu wykonania pojedynczego zlecenia.

Tooling – co warto zapisać w umowie?

W umowie toolingu zdecydowanie warto określić która ze stron będzie ponosiła koszty związane z ubezpieczeniem czy utrzymaniem środków trwałych w czasie ich używania przez Wykonawcę. Należy także sprecyzować zasady użytkowania środków trwałych przez Wykonawcę, a w szczególności – że należy ich używać zgodnie z przeznaczeniem oraz wymogami właściwej eksploatacji. Warto do umowy wprowadzić zapis odwołujący się do konieczności stosowania się przez Wykonawcę do przepisów na temat ochrony środowiska oraz BHP.

Kiedy jako Zlecający nie ufamy do końca naszemu kontrahentowi lub po prostu chcemy mieć wgląd do jego poczynań z naszymi środkami trwałymi, dobrze będzie umieścić w porozumieniu zapis, który umożliwi nam kontrolę stanu środków trwałych, jakie udostępniamy oraz to czy są używane w sposób zgodny z celem. Możemy także w umowie zawrzeć zastrzeżenie, że udostępnione środki trwałe mogą być używane tylko do celów związanych z realizowaniem naszego zlecenia.