Certyfikat rezydencji podatkowej – co to takiego?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
W niektórych sytuacjach osoba lub firma musi okazać się ważnym certyfikatem rezydencji podatkowej. Co to za dokument, do czego jest potrzebny, jakie dane powinien zawierać? Sprawdź w naszym poradniku!

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, certyfikat rezydencji podatkowej jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika dla celów podatkowych na terenie danego kraju. Jest on potwierdzeniem, że osoba lub firma podlega w danym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc posiada w nim tzw. rezydencję podatkową.

Kiedy bywa potrzebny certyfikat rezydencji podatkowej? Kiedy podatnik osiąga dochody za granicą i chce rozliczyć PIT w Polsce, albo wówczas, gdy polska firma kupuje usługi niematerialne o kontrahentów zagranicznych. Certyfikat, w zależności od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania miedzy danymi krajami, pozwala uniknąć konieczności opłacenia podwójnego podatku albo mocno obniża jego wartość.

Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?

Aby otrzymać certyfikat rezydencji podatkowej, osoba lub firma musi złożyć do urzędu skarbowego wniosek, korzystając ze specjalnego druku CFR-1. Opłata skarbowa za wydanie certyfikatu wynosi 17 zł. Urząd ma obowiązek zrobić to w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

W polskich przepisach prawnych nie ma konkretnych wytycznych co do treści, jaka powinna znajdować się na certyfikacie rezydencji podatkowej. Z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania od dochodu i majątku wynika natomiast, że certyfikat rezydencji powinien:
  • zostać wydany przez właściwą administrację podatkową,
  • określać miejsce rezydencji (miejsce zamieszkania bądź siedziby) podatnika dla celów podatkowych,
  • zawierać datę wydania certyfikatu i/lub datę, na jaką potwierdzana jest rezydencja podatkowa.
Wystarczające będzie więc każde zaświadczenie wydane przez dany urząd skarbowy, potwierdzające posiadanie przez osobę lub firmę rezydencji podatkowej w konkretnym państwie.