Umowa sponsoringu – co to jest i jakie niesie skutki podatkowe?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Jednym z elementów budowania wizerunku firmy oraz jej reklamy jest sponsoring, czyli świadczenia na rzecz klubów sportowych, fundacji czy stowarzyszeń. Czym dokładnie jest umowa sponsoringu oraz jakie skutki na gruncie podatkowym niesie ze sobą? Sprawdzamy!

Co ciekawe, pojęcie sponsoringu nie jest uregulowane ani przepisami cywilnymi ani podatkowymi, a jego szczegóły zostały wypracowane przez praktykę gospodarczą. Sponsoring określa się więc jako wzajemne świadczenia stron – sponsorującej (najczęściej firmy) oraz sponsorowanej (klubu sportowego, fundacji, stowarzyszenia). Ponieważ świadczenia są obustronne – czyli np. sponsorujący wpłaca na konto sponsorowanego określoną sumę pieniędzy, a ten zobowiązuje się do umieszczenia logo sponsora na stronie internetowej, materiałach graficznych czy strojach zawodników – sponsoring należy zdecydowanie odróżnić od darowizny. Świadczenia obu stron powinny zatem zostać spisane w dokumencie nazywanym umową sponsoringu.
Skutki umowy sponsoringu w podatku dochodowym
Jeśli chodzi o podatek dochodowy, w przypadku umowy sponsoringu ważne jest przede wszystkim ustalenie wzajemnej wartości świadczeń. Powinny być one takiej samej wartości – jeśli bowiem wartość świadczeń sponsora byłaby wyższa niż wartość świadczeń reklamowych sponsorowanego, to nadwyżka byłaby już darowizną, której – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych – nie można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Oczywiście należy pamiętać, że kosztem uzyskania przychodów są jedynie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – oczywiście reklama w postaci umieszczenia logo sponsora na koszulkach zawodników klubu piłkarskiego się do nich zalicza. Należy jedynie pamiętać, aby w taki sposób – czyli jako reklama – świadczenie to zostało zapisane w umowie sponsorskiej. Konieczne jest również posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez stronę sponsorowaną na rzecz sponsora.

Skutki umowy sponsoringu w podatku VAT
Jeśli chodzi o rozliczenie podatku VAT wynikającego ze świadczeń sponsorskich, zależy to od ich formy. W przypadku przekazywania pieniędzy na rzecz danej organizacji, nie podlega to rozliczaniu w podatku VAT. Natomiast przekazanie towarów (np. sprzętu sportowego) lub wykonanie usług (np. zaprojektowanie strony internetowej dla fundacji charytatywnej) traktuje się jako sprzedaż, więc termin powstania obowiązku podatkowego, stawka VAT czy podstawa opodatkowania ustala się właściwie dla danego rodzaju sprzedaży. W sytuacji, gdy podmiot sponsorowany jest czynnym podatnikiem VAT i wystawia faktury, sponsor może odliczyć od nich VAT – pod warunkiem, że wydatek jest związany z czynnościami opodatkowanymi.