Umowa o dzieło. Sprawdź, kto płaci podatek!

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Umowa o dzieło to cywilnoprawna forma współpracy, której efektem ma być stworzenie konkretnego efektu, np. określonej liczby tekstów, strony internetowej czy bazy danych. Zapłata z tytułu umowy o dzieło jest przychodem, który podlega opodatkowaniu. Jednak to, kto rozlicza podatek, zależy od kilku czynników.
Umowa o dzieło a urząd skarbowy
Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania umowy o dzieło zostały określone w ustawie o PIT. To, kto rozlicza tego typu przychód z urzędem skarbowym, zależy m.in. od statusu podmiotu zamawiającego dzieło oraz wysokości zapłaty określonej w umowie.
Umowa o dzieło – kto płaci podatek, jeśli zamawiającym jest firma?
Jeśli zamawiającym dane dzieło jest przedsiębiorstwo, to zgodnie z art. 13 pkt. 8 ustawy o PIT przychód z tego tytułu traktuje się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. W takiej sytuacji płatnikiem jest zamawiający i – w zależności od wysokości zapłaty – ma on obowiązek pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego:
  • zaliczki na podatek dochodowy – w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia określonego w umowie o dzieło przekracza 200 zł (odpowiada ona 18% dochodu)
  • zryczałtowanego podatku dochodowego – w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia określonego w umowie nie przekracza 200 zł (jego stawka to 18%, a oblicza się go od przychodu, którego nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania)
Umowa o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
Jeśli umowa o dzieło została zawarta między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, uzyskany przez wykonawcę umowy dochód rozlicza on po prostu w rocznym zeznaniu podatkowym, wpłacając jednocześnie do 30 kwietnia kwotę podatku wynikającą z zeznania na konto urzędu skarbowego.
Umowa o dzieło – jaki PIT?
Umowa o dzieło zawarta między przedsiębiorstwem a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności nakłada na zamawiającą firmę obowiązek przekazania wykonawcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu miejscu zamieszkania wykonawcy informacji PIT-11. Należy to zrobić do końca lutego następnego roku podatkowego, a wykonawca wykazuje tego typu dochód w swoim zeznaniu podatkowym jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Uwaga! Obowiązek ten dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przekroczyło 200 zł, a zamawiający wyliczył i wpłacił z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy. Przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu wykonawca nie musi wykazywać w swoim zeznaniu rocznym, więc zamawiający nie ma obowiązku wystawienia PIT-11.