Ulgi podatkowe - 10 pomysłów

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Kwiecień to ostatni moment na dokonanie rocznego rozliczenia się przed fiskusem. Poniżej przedstawione zostały jakie ulgi można zastosować. Aby skorzystać z niektórych z nich niezbędne może być okazanie dodatkowych dokumentów potwierdzających nasz tytuł do ubiegania się o taką ulgę.

Ulga prorodzinna

Najbardziej popularna z możliwych, w tym przypadku ustawodawca przewidział różny zakres kwotowy w zależności od liczby dzieci. Przy jednym dziecku kwota wynosi 1.112,04 złotych/rocznie.

Ulga z tytułu IKZE

Przedstawiając dokument ilustrujący kwotę pobranych oraz zapłaconych składek, podatnik może z takiej ulgi skorzystać.

Ulga na badania i rozwój

Podatnik w tym przypadku jest zobowiązany do przedłożenia oraz prowadzenia ewidencji poniesionych kosztów z tego tytułu. Jest to warunek skorzystania z ulgi i dokonania odliczenia 100-150% poniesionych kosztów.

Ulga na leki

W tym przypadku podatnik również jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Ulgę wylicza się jako różnicę kosztów leków i 100,00 złotych

Ulga na samochód

Wynosi 2.280,00 złotych. Podatnik musi legitymować się aktualnym orzeczeniem w przedmiocie stopnia niepełnosprawności.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Tutaj ustawodawca zastosował preferencyjne warunki, albowiem odliczeniu podlega cała kwota wydatkowana na sprzęt rehabilitacyjny.

Darowizny na organizacje pozarządowe

Ustawodawca przyjął 6% dochodu podatnika. Koniecznym jest wskazanie podmiotu obdarowanego, czyli numer KRS fundacji, itp.

Darowizny na organizacje kościelne

Kwotowo będzie to podobnie jak w przypadku odliczenia na organizacje pozarządowe, tj. 6%. Tutaj także należy wskazać organizację obdarowaną.

Ulga za internet

Wynosi 760,00 złotych. Podatnik w tym przypadku powinien wykazać źródło poniesionych kosztów właśnie z tego tytułu.

Ulga abolicyjna

Jest to ulga z tytułu podejmowania zatrudnienia za granicą. Podatnik jest zobowiązany przedstawić odpowiednik polskiego formularza PIT-11.