Jakie są różnice pomiędzy składką chorobową a zdrowotną

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest comiesięczne opłacanie składek ZUS. Wśród nich znajdują się dwie często mylone składki: zdrowotna i chorobowa, które – wbrew pozorom – dotyczą dwóch różnych ubezpieczeń. Jakie są różnice pomiędzy składką chorobową a zdrowotną? Podpowiadamy!

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest składką obowiązkową dla każdego przedsiębiorcy. Gwarantuje ona możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (w przychodniach czy szpitalach). Bez względu na to, czy przedsiębiorca opłaca ZUS preferencyjny (w ciągu dwóch pierwszych lat prowadzenia działalności) czy ZUS pełny, wysokość składki zdrowotnej jest taka sama i w 2017 r. wynosi 297,28 zł. Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być odliczane od podatku dochodowego, ale nie w całości, a w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Składkę zdrowotną należy opłacić do 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, dokonując wpłaty na dedykowane temu konto („ubezpieczenie zdrowotne”).

Składka na ubezpieczenie chorobowe to natomiast składka dobrowolna – przedsiębiorca może, ale nie musi jej opłacać. Ubezpieczenie chorobowe pozwala na uzyskanie zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy, a w przypadku kobiet – także zasiłku macierzyńskiego. Wysokość składki chorobowej jest uzależniona od ustalonej podstawy opłacania składek i niższa dla przedsiębiorców opłacających ZUS preferencyjny (w 2017 r. w ich przypadku wynosi 14,70 zł, a dla przedsiębiorców opłacających ZUS pełny – 62,67 zł). Co ważne, opłacone składki chorobowe można odliczyć w całości na dwa sposoby: poprzez zaliczenie do kosztów lub odjęcie od dochodów. Składkę chorobową należy również opłacać do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na konto ZUS dedykowane „ubezpieczeniu społecznemu” (jest opłacana łącznie ze składką emerytalną, rentową i wypadkową).