Ulgę internetową za 2013 rok rozliczą tylko niektórzy przedsiębiorcy

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Obecnie każde przedsiębiorstwo posiada dostęp do Internetu przy pomocy, którego wykonuje większość czynności związanych płatnościami podatków jak też składek.

Mając dostęp do sieci firma drogą elektroniczną rozlicza również transakcje z kontrahentami – płaci za nabywane półprodukty jak i za usługi świadczone na jej rzecz. Nie dziwi więc to, że jej właściciele chcą oszczędzać także na tym polu. Taką możliwość daje ulga internetowa (pomimo, że miała zostać zlikwidowana od roku 2014 dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców) pozwalająca odliczyć wydatki poniesione na Internet. To, że nie została ona zniesiona nie oznacza, że pozostała w niezmienionej formie i każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać.

Przepisy podatkowe odnoszące się do niej przedstawiają pewne ograniczenia w wyniku których jedynie nieliczne firmy będą mogły uwzględnić w kosztach obowiązujący (nadal) limit kwoty wynoszący 760 zł (z vatem). Tą możliwością dysponują jedynie dwie grupy przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (nie mogą korzystać z podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym) – Ci którzy nigdy wcześniej nie odliczali wydatków na Internet firmowy z jej zastosowaniem oraz którzy skorzystali niej jedynie raz – w minionym roku. Co ważne koszty te można odliczyć jedynie przez dwa kolejne lata. Warto podkreślić, że stosujący ulgę mają możliwość zaliczenia wydatków za dostęp do sieci nie tylko jeżeli korzystają z dostępu w domu – tą szansę mają także osoby korzystające kawiarni internetowych.

W przypadku odliczeń za Internet ulga to jednak nie wszystkie możliwości jakie ustawodawstwo oddaje w ręce przedsiębiorcy – prowadzący firmę może bowiem abonament za Internet zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu – wyklucza to jednak zastosowanie ulgi w jego przypadku. Jedynym warunkiem, który musi spełnić przedsiębiorca aby ulgę mógł odliczyć jest oczywiście dokumentacja potwierdzająca ten fakt – nie musi być to jednak faktura sprzedaży – może być nim każdy inny dokument stwierdzający fakt zamówienia usługi dostępu do Internetu np. potwierdzenie w formie przekazu pocztowego dokonanej zapłaty bądź potwierdzenie wykonania przelewu, na którym znajdują się dane zamawiającego oraz sprzedawcy, typ usługi za którą dokonuje się płatności a także kwota zobowiązania.