Ulga na Internet – czy obowiązuje w 2018 roku?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Ulga na Internet to wciąż jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych – z danych GUS-u wynika bowiem, że coraz więcej osób posiada w domu dostęp do Internetu, więc korzysta z możliwości odliczenia wydatków z nim związanych od dochodu. Czy jednak ulga na Internet obowiązuje również w 2018 roku? Sprawdzamy!

Jak określono w art. 26 ust. 1 pkt. 6a oraz ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga na Internet umożliwia odliczenie od dochodu kwoty sięgającej maksymalnie 760 zł. Co ważne, ulga obejmuje jedynie wydatki związane z transferem danych, bez względu na to, czy z sieci korzysta się przy pomocy tableta, telefonu komórkowego czy komputera. Odliczyć nie można już natomiast wydatków poniesionych na zakup urządzeń, które są niezbędne, by z Internetu skorzystać, a więc właśnie smartfonów czy laptopów.

Aby móc skorzystać z ulgi, trzeba regularnie opłacać rachunki za Internet, a także gromadzić wystawiane przez usługodawcę faktury, by móc przedstawić je w razie kontroli ze strony urzędu skarbowego.

Czy ulga na Internet obowiązuje w 2018 roku?

W funkcjonowaniu ulgi na Internet od dłuższego czasu nie zaszły żadne zmiany – oznacza to, że obowiązuje ona również w 2018 roku. Uwaga! Z ulgi można skorzystać tylko i wyłącznie w ciągu dwóch następujących po sobie kolejno latach, więc w 2018 roku dotyczy tylko osób, które zamierzają skorzystać z niej po raz pierwszy lub po raz pierwszy zrobiły to w ubiegłym roku.

Z ulgi na Internet skorzystać może osoba, której nazwisko widnieje na wystawianych przez dostawcę sieci fakturach i która wydatki te ponosi. Jednak co ciekawe, jeśli jeden z małżonków dwukrotnie rozliczył już ulgę, to prawo takie ma jeszcze drugi z małżonków, oczywiście jeśli faktury są wystawiane na jego nazwisko.