Termin wystawienia faktury dla osoby fizycznej

Kategoria: | |
Program do faktur
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wystawianiem różnych dokumentów, w tym dokumentów rejestrujących dokonanie sprzedaży. Nie tylko są one ważne dla przedsiębiorstwa, aby potwierdzić sprzedaż, ale i dla kupującego, który chce mieć fizyczne potwierdzenie dokonanego zakupu. Choć przez firmy zarejestrowane jako podatnik VAT sprzedaż dla osób, które nie są podatnikami VAT i nie mają własnej firmy, może być jedynie wykazana w ewidencji sprzedaży, nie oznacza to, że można obejść się bez wystawiania faktury VAT.

Sporo osób chce mieć ten konkretny dokument, który potwierdzi zakup towaru lub usługi. Kiedy jest to obowiązkowe? Jakie są terminy i co powinna zawierać faktura?

W jakich sytuacjach należy wystawić osobie prywatnej fakturę VAT?

Obowiązek wystawienia faktury VAT dla osoby prywatnej wynika z artykułu 106b zawartego w Ustawie o podatku VAT. W myśl tego artykułu obowiązek następuje w sytuacji:
  • sprzedaży wysłkowej z terytorium kraju,
  • sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Tylko w tych przypadkach przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT dla osoby prywatnej, która występuje w roli kupującego.

Termin wystawienia faktury VAT

W jakim terminie należy wystawić fakturę dla osoby fizycznej? Większość firm, które np. prowadzą sklep internetowy, od razu pakując zamówienie, dołącza fizyczną kopię faktury VAT lub przesyła ją w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Dzięki temu można od razu dostarczyć odpowiedni dokument zakupu. Jednakże wedle artykułu 106i ustęp 6 Ustawy o VAT, można taką fakturę wystawić później na żądanie kupującego.

Należy to zrobić do 15. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, a nawet gdy otrzymaną za nią część lub całość zapłaty. Ale istotne jest, aby to w tym miesiącu odbiorca zgłosił chęć otrzymania takiej faktury VAT. Przykładowo jeśli kupujący dokonał zakupu i zapłacił za towar 26 maja i zgłosił, że chce otrzymać fakturę VAT, przedsiębiorca ma czas do 15 czerwca na jej wystawienie.

W sytuacji, gdy takie żądanie nastąpiło po upływie miesiąca, w którym dokonano zakupu, wykonania usługi lub zapłaty, przedsiębiorca musi wystawić fakturę VAT w terminie do 15. dnia od daty zgłoszenia żądania przez kupującego. Jaki jest zatem maksymalny okres na zgłoszenie takiego żądania przez kupującego? Prawo mówi o terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty częściowej lub w całości, dostarczono towar albo wykonano usługę.

Kiedy nie trzeba wystawiać faktury VAT?

Warto pamiętać, że firmy płacące VAT są zobowiązane do wystawienia faktury na żądanie kupującego. Ponadto jeśli przedsiębiorca w ramach danej czynności nie występuje jako podatnik VAT, nie musi wystawiać faktury. Jest to możliwe, gdy np. sprzedaje majątek prywatny. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wystawiania faktury VAT przede wszystkim, gdy minie już termin, w którym odbiorca mógł zgłosić takie żądanie. Istnieją również inne wykluczenia, które sprawiają, że żądanie wystawienia faktury po prostu nie będzie skuteczne, ponieważ podatnik VAT nie ma obowiązku wystawić takiego dokumenty przy tym rodzaju transakcji. Jakie transakcje możemy zaliczyć do tego grona? Przede wszystkim są to faktury za różne usługi. Wykluczone są choćby:
  • dostawa energii elektrycznej, chłodniczej, cieplnej i gazu przewodowego,
  • świadczenie usług: telekomunikacyjnych, dostawy wody i ścieków, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób oraz mienia, stałej obsługi biurowej i prawnej, zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Wszystkie wykluczenia wymienione są w Ustawie o VAT.