Faktura do paragonu dla osoby prywatnej

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
W świetle obecnie obowiązujących przepisów osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zażyczyć sobie wystawienia faktury w sytuacji gdy wcześniej dostała paragon fiskalny. Co to oznacza w praktyce? Jak powinno wyglądać wystawienie takiej faktury na żądanie klienta i kiedy właściwie może jej on zażądać? Czego należy przypilnować przed rozpoczęciem działań?

Na te i inne pytania związane z wystawianiem faktury do paragonu dla osoby prywatnej odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Kiedy wystawić fakturę? Odpowiedź to art. 106i ust. 6 ustawy o VAT

Szczegółowy termin i dokładny opis poszczególnych sytuacji, w jakich należy wystawić fakturę do paragonu dla osoby prywatnej określa z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT. I tak w sytuacji kiedy zgłoszenie nastąpiło do końca miesiąca, w jakim dostarczony został towar lub wykonana została usługa labo dokonano choćby części zapłaty, fakturę powinno się wystawić do 15 dnia kolejnego miesiąca. W przypadku kiedy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca od dostarczenia towaru, wykonania usługi lub dokonania choćby części zapłaty, dokument księgowy wystawiamy do 15 dnia od otrzymania zgłoszenia.

Faktura do paragonu dla osoby fizycznej a VAT

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w Polsce, faktura do paragonu fiskalnego wystawiona dla osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie będzie wykazywana w pliku JPK_V7, a jedynie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem FP

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT? Żądanie o fakturę również ma moc

Żądanie o fakturę po otrzymaniu paragonu musi zostać zrealizowane również w sytuacji, kiedy dotyczy sprzedaży, która z mocy prawa podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Jedyną okolicznością, której można odmówić wystawienia dokumentu jest przekroczenie okresu 3 miesięcy. W praktyce oznacza to, że jeżeli żądanie o fakturę wpłynie powyżej 3 miesięcy po dokonaniu dostawy lub wykonaniu usługi, prawo nie obliguje do wystawienia dokumentu. Sprzedawca może jednak wystawić fakturę do paragonu również w takiej sytuacji.

Zwrot paragonu fiskalnego jest konieczny

W sytuacji pojawienia się żądania wystawienia faktury do paragonu dla osoby prywatnej przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy postać się o zwrócenie paragonu. W takiej sytuacji przychód zostanie zaksięgowany w oparciu o raport kasowy. Nabywca musi zwrócić paragon fiskalny przed wystawieniem faktury.

Wystawianie faktury do paragonu w praktyce: jak to zrobić poprawnie?

Aby dobrze wystawić fakturę do paragonu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy postępować tak samo jak w przypadku wystawiania każdej innej faktury. Jedyna różnica, jaka będzie mała tutaj miejsce to zaznaczenie w programie finansowo-księgowym do wystawiania dokumentów księgowych opcji „faktura do paragonu”. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia konstrukcji pliku JPK. Dzięki takiemu oznaczeniu wystawianego dokumentu faktura zostanie uwzględniona przez system jedynie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem FP, czyli dokładnie tam, gdzie wymaga tego prawo obecnie obowiązujące.

Faktura do paragonu dla osoby z działalnością gospodarczą

Dzień 1 stycznia 2020 r. przyniósł ważną dla księgowych zmianę w przepisach. Obecnie faktura do paragonu dla osoby, która zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej może zostać wystawiona jedynie w sytuacji kiedy na paragonie został wskazany numer NIP kupującego. W przypadku braku NIP na paragonie faktura nie może zostać wystawiona. W przypadku osób fizycznych tak praktyka nie obowiązuje, dlatego brak NIP’u nie jest przeszkodą do wystawienia imiennej faktury do paragonu.