Szkolenia dla pracowników – które i jak często?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zarówno rozwój technologiczny, dynamiczne zmiany na rynku gospodarczym, jak i w wielu branżach wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności, jak i bycia na bieżąco z najnowszymi przepisami, oprogramowaniem czy innymi dziedzinami, które pozwolą na prawidłowe działanie firmy. Każde przedsiębiorstwo, by mogło zabiegać o udział w rynku, musi dysponować nie tylko doskonałym produktem, ale też wykwalifikowanym personelem.

Bo to właśnie pracownicy - ich kompetencje, wiedza i umiejętności stanowią prawdziwą wartość każdego przedsiębiorstwa. Dlaczego warto inwestować w szkolenia? Jakie szkolenia i z jaką częstotliwością powinny być realizowane w naszej firmie?

Dlaczego warto inwestować w szkolenia dla pracowników?

Jednym z ważniejszych powodów, dla których pracodawca powinien zapewniać szkolenia swoim pracownikom, jest rozwijający się i coraz bardziej wymagający rynek pracy. Jedną z zasad rynku pracy pracownika jest to, że firma oferująca dużą liczbę szkoleń to firma, która dba o pracownika i jego rozwój. Szkolenia mogą stanowić jeden z ciekawych motywatorów dla pracownika. Obecnie każdemu zależy na tym, by pogłębiać swoje umiejętności i stać się atrakcyjnym i wartościowym pracownikiem. Szkolenia organizowane przez firmę sprawia, iż pracownik czuje się doceniony i zmotywowany do pracy, a przez w długim okresie wzrasta jego lojalność do pracodawcy. W przypadku wielu szkoleń początkowe koszty, jakie musi ponieść pracodawca są z nawiązką zwracane przez zyski wygenerowane w ramach wdrożonych nowości i ustaleń.

Jakie szkolenia dla pracowników będą stanowić wartość dodaną dla działalności?

To, w jakie szkolenie pracodawca powinien inwestować, zależy w głównej mierze od branży i specyfiki działalności firmy. W wielu obszarach jednak istnieje możliwość zwiększenia swoich kompetencji i zdobycia odpowiedniej certyfikacji. W przypadku takiej branży jak branża mechaniczna, pracodawca może inwestować w szkolenia dotyczące obsługi konkretnych maszyn czy technologii. Oficjalne kursy elektryczne czy gazownicze są bardzo atrakcyjne dla pracowników pracujących w tych konkretnych branżach. Jeżeli nasza firma działa w branży nowoczesnych technologii, atrakcyjne wydają się szkolenia i kursy z obszaru obsługi nowego oprogramowania czy języka programowania. Bez względu na branże, uniwersalnymi szkoleniami, które rozwijają kompetencje pracownika, są szkolenia i kursy językowe.

Jak często powinniśmy korzystać ze szkoleń dla pracowników?

By szkolenia stanowiły odpowiednią zachętę i motywator dla pracowników, powinny być realizowane w dłuższych odstępach czasu. Oczywiście w momencie, gdy nasza branża doświadcza wielu zmian i rozwoju technologicznego, w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej należy zorganizować szkolenie dla pracowników. Jeżeli jednak szkolenie nie jest bezpośrednio związane z naszą działalnością, warto takie szkolenie zrealizować 1 w roku. Dobrą praktyką jest weryfikacja opinii pracowników o szkoleniu, a także kontrola tego, czy szkolenie przyniosło wymierną wartość naszemu przedsiębiorstwu.