Jesteś fotografem - sprawdź czy musisz mieć kasę fiskalną

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Kasa fiskalna z roku na rok staje się coraz popularniejsza. W wielu przypadkach przedsiębiorca zobowiązany jest do jej posiadania i ewidencjowania swojej sprzedaży.

Czy jednak fotograf musi posiadać kasę fiskalną, czy może prowadzić swoją działalność bez niej?

Kasa fiskalna a limit obrotu

Jeśli w danym roku podatkowym, podatnik nie przekroczył obrotu powyżej 20 tysięcy na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowanych, nie jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Jednak jeśli fotograf przekroczy wyznaczoną kwotę, wtedy konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Zwolnienie przedmiotowe

Fotograf, prowadząc działalność, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej. Jednak musi on wcześniej spełnić ustalone warunki, których wykaz znajduje się w załączniku Rozporządzenia Finansów.

Warunki, jakie musi spełnić fotograf, aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego:
  • Fotograf uzyska zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, poczty albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
  • Dowody potwierdzające zapłatę jasno określają, jakich czynności dotyczyła wpłata.
Jeśli fotograf otrzyma zapłatę w wyżej wymieniony sposób, może wówczas skorzystać z tak zwanego zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Podatnika w tym przypadku nie będą obowiązywać żadne limity. Wystarczy spełniać powyższe wymagania przy realizacji sprzedaży dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W jakich przypadkach fotograf musi posiadać kasę fiskalną?

Fotograf nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego ani przedmiotowego z kasy fiskalnej, jeśli przeprowadzał dostawę sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części oraz akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego. Wówczas już od pierwszego dnia prowadzenia firmy, zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej. Możliwość zwolnienia z ewidencjonowania usług z zastosowaniem kasy fiskalnej, nie dotyczy dostawy zapisanych oraz niezapisanych nośników danych cyfrowych czy analogowych.