System motywacyjny w firmie – pozwól się wykazać!

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Odpowiednio opracowany i zoptymalizowany systemu motywowania pracowników jest niezwykle ważny i kluczowy do osiągnięcia określonych celów. Brak odpowiedniego wsparcia menadżerskiego może skutkować tym, iż zespół nie będzie efektywnie pracował.

Sprawdź, w jaki sposób motywować swoich podwładnych, aby byli oni w stu procentach zaangażowani w wykonywane zadania i aby poważnie traktowali swoje obowiązki.

Pieniądze to nie wszystko!

Choć mówi się, że pracujemy głównie dla pieniędzy, to jednak samo odpowiednie wynagrodzenie nie wystarcza. Warto podkreślić, że dobrzy specjaliści, którzy nie będą zadowoleni z atmosfery w pracy, którzy będą narzekać na brak możliwości rozwoju oraz niemożność wdrażania i realizowania własnych pomysłów, bardzo szybko znajdą sobie inną pracę, która zapewni im podobne warunki finansowe, ale także przestrzeń do samodzielnego działania. Motywatory pozafinansowe są bowiem równie ważne co sezonowe premie i podwyżki. Firmy, które nie stwarzają warunków do samorealizacji, są zwykle bardzo źle postrzegane na rynku pracy - pamiętaj o tym.

Wspólnie określajcie cele!

Współdziałanie już na etapie tworzenia celów jest niezwykle korzystne. Przede wszystkim pracownicy poczują się wartościowi i zobaczą, że mają wpływ na kształtowanie się wizji i kierunku w jakim firma podąża. Ponadto pracownicy ustalający cele zdecydowanie bardziej utożsamiają się z nimi na etapie ich realizacji, są później bardziej zdyscyplinowani i zaangażowani. Wspólna praca nad budowaniem planu na przyszłość scala zespół, stwarza atmosferę przyjaźni i odpowiedzialności. Pamiętaj też, że cele określone przez Ciebie i Twój zespół nie mogą być zbyt łatwe, bo to nie sprzyja efektywnemu i skutecznemu działaniu. Pracownicy muszą czuć, że cele są na wyciągnięcie ręki, ale mimo wszystko konieczne jest włożenie ogromu pracy i sił, aby finalnie je zdobyć.

Pozwól się wykazać!

Możliwość wykazania się przez Twoich podwładnych nie może ograniczyć się wyłącznie do wspólnego określenia celów. Pracownicy na każdym etapie projektu muszą czuć, że mogą być samodzielni. Nie kontroluj nadmiernie swoich podwładnych. Pozwól im zrobić burzę mózgów i wykonać szereg działań, które być może przybliżą ich do znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Nie kwestionuj każdego pomysłu, który nie jest Twój, ale spróbuj zaufać swojemu zespołowi, ich intuicji i umiejętnościom. Rezygnacja z nadmiernej kontroli niemal zawsze przynosi bowiem wymierne korzyści. Kierując zespołem podejdź do każdego pracownika w sposób indywidualny. Zwróć uwagę, co motywuje go do działania i wdrażaj adekwatne narzędzia motywacji.

Podsumowanie

Pamiętaj - odpowiednio zmotywowani ludzie są w stanie osiągać dobre i zadowalające rezultaty. Bez stworzenia przestrzeni i możliwości wykazania się pracownikom, w Twoim zespole nie zmieni się nic. Nie marnuj potencjału swoich podwładnych i nie blokuj ich rozwoju. Nadmierna kontrola niszczy bowiem poczucie własnej wartości, a atmosfera w której tylko Ty masz poglądy jedynie słuszne i ważne, nie będzie sprzyjała kreatywnej i wydajnej pracy.