Świadczenie urlopowe może obniżyć podatek

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego pracownika pracującego na pełny etat to kwota 1093, 93 zł. Nie jest ona jednak gwarantowaną gdyż pracodawca wypłacający świadczenie może zakwestionować jej wysokość i wypłacić w konsekwencji sumę znacznie niższą.

Gdy pracownik zatrudniony jest jedynie na część etatu świadczenie jest wypłacane w proporcjonalnej wysokości do wymiaru czasu pracy. Pracownik by móc wypłatę za urlop otrzymać musi spełnić warunek co do długości jego trwania. Nie może to być to okres krótszy niż 14 dni. Poza tym do jego czasu trwania wlicza się dni ustawowo wolne od pracy a także dni świąteczne. Świadczenie nie może być wypłacone każdemu pracownikowi – mogą z niego korzystać jedynie pracujący w przedsiębiorstwach, które zatrudniają nie więcej niż 20 pracowników oraz nie posiadają funduszu socjalnego.

Pracodawca ma również prawo rezygnacji z wypłacania świadczeń za urlopy pracownicze jeżeli do końca roku poinformuje o tym fakcie pracowników. Trzeba pamiętać także i o tym, że pracodawca podejmujący decyzję o wypłacaniu świadczeń urlopowych nie może tego czynić tylko wobec wybranych- decyzja musi obejmować wszystkich zatrudnionych. Świadczenia te mogą zostać także zaliczone do kosztów uzyskania przychodu o ile podatek opłacany jest według 19% stawki podatku liniowego.

Z możliwości odliczenia nie mogą skorzystać natomiast pracodawcy wykorzystujący regulamin pracy w swoich firmach tj. zatrudniający ponad 20 pracowników na pełen etat lecz nie posiadający zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pomimo faktu wypłacania swym pracownikom płatnych świadczeń urlopowych.