Czy można wystawiać faktury będąc na L4?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Osoby prowadzące działalność gospodarczą często stają przed dylematem, czy w trakcie zwolnienia chorobowego mogą wykonywać drobne, wydawałoby się, czynności związane z firmą, takie jak np. wystawianie faktur. Niestety, w trakcie L4 zabroniona jest jakakolwiek aktywność zarobkowa.

Zgodnie z przepisami, w trakcie zwolnienia chorobowego, czyli tzw. L4, nie wolno wykonywać żadnych aktywności zarobkowych. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą. Wykonywanie aktywności zarobkowych w trakcie zwolnienia L4, według ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jest zagrożone utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały czas choroby.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2005 r. Jak w nim stwierdzono "pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego (...) jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim". Wynika z tego jednoznacznie, że przedsiębiorcy na L4 nie mogą nawet wystawiać i podpisywać faktur.

Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie zatrudniający pracowników może w uzasadnionych wypadkach zająć się sprawami firmowymi, np. podpisać zlecenie przelewu wynagrodzenia dla pracowników. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 maja 2009 r. należy odróżnić pracę zarobkową wykonywaną w ramach działalności gospodarczej przez osobę jednoosobowo prowadzącą tę działalność, od czynności formalnoprawnych, do jakich jest zobowiązana jako pracodawca.