Sprzedaż sezonowa jedynie przy pomocy kasy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Koniec sierpnia 2013 roku to finał prowadzonej przez administrację skarbową akcji „Weź paragon” obejmującej miejscowości wypoczynkowe na terenie całej Polski i dotyczącej przedsiębiorców rejestrujących sprzedaż przy pomocy kas fiskalnych oraz wydawania paragonów klientom.

Przeprowadzone kontrole dotyczą wszystkich przedsiębiorców tj. prowadzących działalność ciągła jak i sezonową. Obowiązek rejestracji sprzedaży obowiązuje bowiem wszystkie firmy które sprzedają swoje towary osobom trzecim nie będących podmiotami gospodarczymi włącznie z rolnikami rozliczającymi się poprzez ryczałt ewidencjonowany. Używanie kasy obowiązywać będzie tylko tych, którzy osiągną obroty przekraczające kwotę 20 tysięcy złotych w roku obecnym, cała reszta będzie mogła liczyć na zwolnienie z tego obowiązku. Gdy wspomniany próg zostanie przekroczony, przedsiębiorca musi wejść w posiadanie kasy fiskalnej, poprzez którą będzie ewidencjonował sprzedaż.

Z obowiązku tego musi wywiązać się w ciągu 60 dni od chwili przekroczenia informując o tym fakcie organy skarbowe. Zwolnienie dotyczy także osób, które działalność rozpoczęły w obecnym roku jak również ją odwiesiły - z tą różnicą, że dla nowych przedsiębiorców limit będzie proporcjonalny do okresu w którym firma działa, natomiast w przypadku wznawiających musi zostać uwzględniona sprzedaż w chwili zawieszenia o ile dokonali w tym okresie sprzedaży.

U przedsiębiorców którzy w czasie między prowadzeniem działalności a jej zawieszeniem nie dokonały sprzedaży liczyć muszą się z tym, że opodatkowana zostanie pierwsza sprzedaż podlegająca obowiązkowi podatkowemu. Idąc dalej tropem uczulamy na fakt, że nie każda z firm z owego zwolnienia może skorzystać. Nie są do niego uprawnione podmioty świadczące usługi przewozu ładunków czy osób przy pomocy taksówek, firmy dostarczające wyroby alkoholowe oraz tytoniowe – sprzedawane przez nich wyroby podlegają opodatkowaniu niezależnie od obrotu – nie obowiązuje ich więc próg 20 000 zł. Co najważniejsze - ustawodawca nakłada na posiadaczy kas fiskalnych obowiązek bezwzględnego podporządkowania się przepisom.

Od odpowiedzialności za ich naruszenie nie ochronią przedsiębiorcy nawet sytuacje niezależne od niego np. awaria kasy gdzie wymagane jest posiadanie urządzenia zastępczego czy brak energii – tutaj obowiązuje bezwzględny zakaz dokonywania transakcji sprzedaży.