Sprzedaż mieszana – co to takiego?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednocześnie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT oraz sprzedaż zwolnioną z VAT-u, mamy do czynienia z tzw. sprzedażą mieszaną. Na czym dokładnie polega i jak ją rozliczać?

Sprzedaż mieszana to połączenie sprzedaży towarów/usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z podatku VAT w ramach jednej działalności. Przedsiębiorca, który planuje prowadzenie takiej sprzedaży, musi o tym poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Oprócz informacji, powinien się w nim znaleźć prognozowany wskaźnik proporcji wraz z uzasadnieniem.

Sprzedaż mieszana – jak wyliczyć wskaźnik proporcji?

Aby wyliczyć prognozowany wskaźnik proporcji, należy prognozowaną kwotę sprzedaży opodatkowanej podzielić przez całość sprzedaży i pomnożyć przez 100%. Jeżeli wskaźnik wynosi powyżej 98% przyjmuje się, że wskaźnik proporcji wynosi 100%, jeśli zaś poniżej 2% - 0%. Oczywiście wyliczenia w piśmie do urzędu skarbowego to tylko prognozy, więc po zamknięciu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek wyliczenia wskaźnika rzeczywistego i dokonania korekty w deklaracji VAT-7 za pierwszy miesiąc (lub kwartał) kolejnego roku.

Sprzedaż mieszana i odliczenie podatku VAT

Sprzedaż mieszana uprawnia przedsiębiorcę do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego, ale zakupy trzeba najpierw podzielić na trzy grupy. W pierwszej powinny znaleźć się te dotyczące działalności opodatkowanej – VAT naliczony od tej grupy zakupów zmniejszy podatek VAT należy do zapłaty. W drugiej grupie powinny znaleźć się zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną, a w trzeciej – te dotyczące obu rodzajów sprzedaży (np. telefon czy Internet, które wykorzystuje się zarówno przy sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej). Wówczas odliczenia VAT dokonuje się według wyliczonego wskaźnika proporcji.