Sprzedaż bezrachunkowa

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy sprzedawca przeprowadzając z kupującym transakcję sprzedaży zobowiązany jest do wystawienia faktury bądź paragonu. Od tej ogólnie przyjętej reguły są jednak wyjątki, kiedy sprzedawca paragonu bądź faktury za sprzedany towar czy usługę wystawić nie musi.

Dzieje się to w sytuacji, kiedy podatnik jest zwolniony z VAT, z VAT i obowiązku stosowania kasy fiskalnej jak też w obydwu powyższych przypadkach łącznie. Nadmienić należy jednak, że druga strona – nabywca nie potrzebuje za dokonaną transakcję potwierdzenia w formie faktury bądź paragonu. Jeżeli tylko jedno z powyższych kryteriów zostanie spełnione mamy do czynienia ze sprzedażą bezrachunkową. Jej dokumentowanie jest jednak koniecznością gdyż z czegoś trzeba będzie należny podatek obliczyć.

To, w jaki sposób dokumentowanie będzie przebiegało zależy czy sprzedający jest czynnym podatnikiem VAT czy też jest z tego obowiązku zwolniony. Kiedy występuje zwolnienie a tym samym do rejestracji transakcji nie muszą używać kasy mogą to uczynić zarówno poprzez księgowanie transakcji każdego dnia (na zakończenie sprzedaży w danym dniu jednakże nie później niż przed początkiem transakcji w dniu następnym) w księdze przychodów i rozchodów jak też mogą robić to okresowo np. co miesiąc przez zapisy przychodów w dokumencie ewidencyjnym - ewidencja musi dotyczyć miesiąca poprzedniego.

Na ujęcie wszystkich przychodów przedsiębiorca ma czas do 20 dnia każdego miesiąca. Należy pamiętać przy tym, że dokumenty ewidencyjne trzeba każdorazowo numerować i spiąć w jeden spójny dokument. Jak jednak ma postąpić osoba będąca czynnym podatnikiem VAT? Otóż w tym przypadku sytuacja jest znacznie prostsza – podatnik nie ma obowiązku prowadzenia osobnej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej – ten typ transakcji wystarczy zapisać w rejestrze podatku VAT a następnie wyliczoną jego wartość przepisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.