Sprzedajesz firmowy samochód? Przeczytaj to

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z wykorzystywaniem samochodu firmowego. Choć samo kupno samochodu firmowego nie nastręcza zbyt wielu problemów, to sprzedaż wiąże się już z kilkoma ważnymi formalnościami, które warto mieć na uwadze, aby poprawnie przeprowadzić procedurę transakcji i późniejszego jej rozliczenia.

Decydując się na sprzedaż samochodu firmowego, musimy mieć świadomość konieczności zapłacenia podatku dochodowego od transakcji. Dzieje się tak dlatego, iż przychód ze sprzedaży samochodu firmowego traktowany jest jako przychód firmy. Pojazd wykorzystywany na potrzeby firmy zwykle ujmowany jest w spisie środków trwałych, a więc rozliczana jest też jego amortyzacja. W takim przypadku w kosztach uzyskania przychodu będzie znajdowała się kwota stanowiąca niezamortyzowaną część wartości pojazdu. W sytuacji, gdy amortyzacja została całkowicie rozliczona, należny podatek zostanie naliczony od całościowej wartości pojazdu.

Podatek dochodowy od sprzedaży – nie trzeba płacić

Sposobem na uniknięcie zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży samochodu firmowego jest wycofanie go ze spisu środków trwałych firmy. Można tego dokonać, wycofując pojazd z firmy i przepisując go na użytek prywatny. Właściciel nie ponosi żądnych kosztów przeprowadzenia takiej operacji. Istnieje jednak jeden warunek – sprzedaż takiego samochodu nie może być dokonana przed upływem sześciu lat – w przeciwnym razie trzeba będzie zapłacić należny podatek.

Sprzedaż samochodu firmowego, a podatek VAT

Posiadanie samochodu firmowego często wiąże się z możliwością odliczenia podatku VAT. W sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje pojazd, podatek VAT nie powinien być już odliczany. Gdy tak się dzieje, należy wystąpić z wnioskiem o korektę, inaczej przedsiębiorca może narazić się na kłopoty.

Samochód firmowy, a darowizna

Przedsiębiorca ma możliwość zbycia samochodu firmowego w formie darowizny – czyli nieodpłatnego przekazania. Umowa darowizny zwolniona jest z opłacenia podatku dochodowego. W dodatku, jeśli darowizna została przekazana na rzecz najbliższej osoby, to w sytuacji sprzedaży samochodu, osoba ta również będzie zwolniona z podatku. Należy jednak liczyć się tym, iż urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia, czy wspomniana darowizna nie miała na celu uchylenia się przedsiębiorcy przez zapłaceniem należnego podatku.