Jesteś właścicielem firmy? Sprawdź, ile wynosi podatek

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą musi zdecydować się na jedną z form opodatkowania firmy. Od tej decyzji zależy wysokość płaconego podatku dochodowego. Podpowiadamy, jakie są możliwe formy opodatkowania firmy oraz ile wynosi podatek dochodowy powiązany z każdą z nich.

Wybór formy opodatkowania zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności oraz wielkości przychodów. Należy dobrze skalkulować, czy związana z formą opodatkowania wysokość podatku będzie dla firmy korzystna, a poza tym nie każdy rodzaj działalności można opodatkować daną formą.

Ile wynosi podatek dochodowy?

W przypadku opodatkowania firmy na zasadach ogólnych (czyli skalą podatkową), podatek dochodowy wynosi 18 lub 32% - w zależności od wysokości przychodów firmy. Jeśli w roku nie przekraczają one kwoty 85 528 zł, stawka podatku wynosi 18%, zaś od przychodów powyżej tej kwoty – 32%.
Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na opodatkowanie podatkiem liniowym, podatek dochodowy wynosi zawsze 19% od przychodów, bez względu na ich roczną wysokość.

Kolejną możliwą formą opodatkowania działalności jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Płaci się go procentowo od przychodu. Stawka ryczałtu jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności:
  • podatek dochodowy w wysokości 20% płacą m.in. osoby prowadzące firmę w zakresie wolnego zawodu, np. lekarze, dentyści, tłumacze, prywatni nauczyciele
  • podatek dochodowy w wysokości 17% dotyczy firm świadczących m.in. usługi parkingowe, hotelarskie, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, pośredniczących w handlu hurtowym oraz organizowaniu wyjazdów turystycznych
  • podatek dochodowy w wysokości 8,5% obowiązuje w przypadku działalności usługowych z branży gastronomicznej, prowadzenia przedszkoli, prowizji uzyskanej przez właściciela komisu oraz związanych ze zwalczaniem pożarów
  • podatek dochodowy w wysokości 5,5% płaci się od przychodów z prowadzenia działalności wytwórczej, robót budowlanych oraz handlu jednorazowymi biletami komunikacji miejskiej czy znaczkami pocztowymi
  • podatek dochodowy w wysokości 3% dotyczy m.in. firm świadczących usługi gastronomiczne (z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), działalności rybaków morskich i świadczących usługi związane z produkcją zwierzęcą
W przypadku karty podatkowej, wysokość podatku jest stała, niezależna od wysokości uzyskanych przychodów, ale wpływa na nią m.in. wielkość miejscowości, w której prowadzi się działalność oraz liczba zatrudnionych pracowników. Z tej formy opodatkowania mogą jednak skorzystać tylko osoby prowadzące działalność wymienioną w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zalicza się do niej m.in. handel detaliczny żywnością i napojami, usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu, usługi rozrywkowe, wolne zawody w branży ochrony zdrowia, opieka domowa nad dziećmi i chorymi, udzielanie lekcji na godziny itp. I tak dla przykładu w 2016 r. pracujący w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców szewc bez pracowników zapłaci 120 zł podatku miesięcznie, krawcowa – 140 zł miesięcznie, zaś fryzjer zatrudniający jednego pracownika w miejscowości liczącej od 5 do 50 tys. mieszkańców – 365 zł miesięcznie.