Sprawdź, czy prawidłowo wystawiasz faktury VAT

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obiegu gospodarczym, potwierdzający przeprowadzenie transakcji między stronami. Choć istnieje wiele rodzajów faktur, najczęściej wykorzystywana przez przedsiębiorców jest faktura VAT. Co powinna zawierać faktura, aby była prawidłowa? Podpowiadamy!

W polskiej rzeczywistości gospodarczej istnieje wiele rodzajów faktur: zaliczkowa, końcowa pro forma, marża czy korygująca. Zdecydowanie najczęściej wykorzystywana jest jednak faktura VAT. Wbrew pozorom, jej wystawienie wcale nie jest łatwą sprawą. Wszystkie wymagane dane na fakturze VAT są bowiem ściśle określone w przepisach.
Obowiązkowe elementy faktury zostały wyszczególnione w pkt. 1-15 ust. 1 art. 106e ustawy o VAT. Zgodnie z zapisami ustawy, powinna ona zawierać:
 • datę wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w jednoznaczny sposób identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty (o ile data tego typu jest określona i różni się od daty wystawienia faktury)
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto)
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem

Co równie ważne, przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać faktury przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.