Faktura wewnętrzna 2014

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Przez ostatnie lata faktura wewnętrzna była obowiązkowa dla firm, które dokonywały zakupów od firm zagranicznych – szczególnie gdy nabywane były różnorodne usługi lub sprzedawane towary od których musiała zostać naliczona odpowiednia wartość podatku VAT.

Co więcej podatek od towarów i usług był naliczany zarówno od zakupu jak i sprzedaży – dokument musiał jednak wystawić nie sprzedawca a nabywca kupujący usługę bądź towar w firmie zagranicznej.

Zagłębiając się dalej w niuanse faktury wewnętrznej należy powiedzieć o najważniejszej z punktu widzenia przedsiębiorstwa ewentualności – faktura wewnętrzna była dokumentem wystawianym jedynie na potrzeby wewnętrzne firmy dokonującej zakupu a więc na przedsiębiorstwie będącym nabywcą ciążył obowiązek samodzielnego jej rozliczenia – nie była więc przekazywana klientowi lecz jej głównym zadaniem było udokumentowanie zakupu w przypadku ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego.

Faktura ta była więc dokumentem służącym w szczególności do:
  • wewnątrzwspólnotowego nabywania różnorodnych towarów i usług,
  • ewidencjonowania sprzedaży usług i towarów do krajów, w których podatek rozliczny był przez nabywcę a nie sprzedającego.
Wystawienie faktury wewnętrznej w znaczący sposób upraszczało cała procedurę –faktura nie musiała dokumentować pojedynczych transakcji – nabywca mógł cały proces przedstawiać przy pomocy jednego dokumentu. Rok 2013 przyniósł zmiany – wystawienie faktury wewnętrznej nie było już obowiązkowe choć większość firm nadal dokumentowała swoje zakupy przy jej pomocy zabezpieczając się w ten sposób przed ewentualną kontrolą ze strony urzędu skarbowego. Dokument ten nadal też widniał w przepisach podatkowych.

Z początkiem stycznia 2014 roku nie jest już obowiązkowa – dokumentowanie przy niej zdarzeń zakupowych nie jest prawnie uznawane. Co więc zrobić w analogicznej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie wystawienie innego dokumentu potwierdzającego zdarzenia zakupowe dokonane w kooperacji z firmą zagraniczną – najważniejsze jest bowiem poprawne rozliczenie podatku.