Podatek progresywny – jak obliczyć?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podatek progresywny – zwany inaczej skalą podatkową – to forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku.

Obecnie w Polsce mamy dwie stawki podatku progresywnego (czyli skali podatkowej) – 18% oraz 32%. Z kolei próg podatkowy wynosi 85 528 zł. W praktyce oznacza to, dochody firmy, która wybrała opodatkowanie za pomocą skali do kwoty 85 528 zł są opodatkowane stawką 18%, zaś nadwyżka – 32%.

Przykład:

Firma płacąca podatek progresywny osiągnęła 130 tys. zł dochodu i wylicza podatek dochodowy.
85 528 (kwota progu podatkowego) x 18% (stawka podatku) – 556,02 (kwota wolna od podatku) = 14 839,02 (podatek od kwoty progu podatkowego)

130 000 (dochód firmy) – 85 528 (kwota progu podatkowego) = 44 472 (kwota opodatkowana stawką 32%)
44 472 x 32% (druga stawka podatku) = 14 231,02 (podatek od nadwyżki)

Łącznie: 14 839,02 + 14 231,02 = 29 070 (kwota podatku do zapłaty zaokrąglona do pełnych złotych)

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Firma, która rozlicza się za pomocą skali, ma obowiązek obliczać i wpłacać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku zaliczek miesięcznych, należy je opłacić do 20 dnia następnego miesiąca, zaś w przypadku zaliczek kwartalnych – do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału. Co ważne, opodatkowanie podatkiem progresywnym umożliwia rozliczanie się z małżonkiem bądź na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także korzystanie z rozmaitych ulg, np. na dzieci, na Internet itp.