Sposób rozliczania faktur otrzymanych od małych podatników

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
W związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 roku zmieniły się zasady rozliczania faktur otrzymanych od małych podatników, czyli dokumentów oznaczonych sygnaturą VAT-MP. Od tej pory odprowadzanie podatku VAT od otrzymanej od małego podatnika faktury odbywa się na innych zasadach, które znacząco komplikują funkcjonowanie firm, narażając je na błędy w składanych deklaracjach podatkowych.

Tym samym przedsiębiorstwo stać będzie przed ryzykiem otrzymania kary skarbowej, wynikającej z zaniżenia zobowiązania podatkowego. Jak więc prawidłowo rozliczyć fakturę otrzymaną od małego podatnika?

Zasady rozliczania faktur VAT-MP

Otrzymywanie faktur VAT od przedsiębiorstw w myśl obowiązujących przepisów wiąże się z odprowadzeniem określonej kwoty podatku, który naliczany jest od wystawionej na dokumencie wielkości. W tym przypadku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z VAT w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów. W przypadku otrzymania od kontrahenta faktury VAT-MP obowiązują inne zasady.

W myśl rozporządzenia z 2008 roku podatnik może rozliczyć się z VAT w tym okresie, w którym zapłacił część lub całość należności lub w okresie, w którym przypada 90 dzień od wystawienia dokumentu. Otrzymanie faktury VAT-MP powinno być więc starannie traktowane przez księgowego, ponieważ w innym przypadku dojdzie do zaniżenia zobowiązania podatkowego i możliwości nałożenia na firmę kary ze strony właściwych urzędów.

Szczegółowe zasady podatkowe

Wielu przedsiębiorców w przypadku otrzymania faktury VAT-MP decyduje się na jej częściowe spłacanie. Czynność ta regulowana jest także przez przepisy podatkowe, które mówią, że spłata jedynie części należności z faktury VAT-MP uprawnia do odliczenia tej samej części podatku. W praktyce oznacza to, że uregulowanie połowy należności w grudniu uprawnia do odliczenia w tym okresie rozliczeniowym jedynie połowy podatku. Szczególny przypadek dotyczy małych podatników rozliczających się kasowo, którym nie przysługują przywileje odliczania VAT za okresy, w których nastąpiła częściowa spłata należności. Mogą oni odliczyć podatek tylko wtedy, gdy faktura zostanie w całości uregulowana.

Choć rozporządzenie dotyczące faktur wystawianych przez małych podatników w życie weszło niemal 11 lat temu to nadal właściwe rozliczanie tych dokumentów sprawia trudności księgowym. W przypadku otrzymania faktury VAT-MP bardzo istotne jest zachowanie terminów, w jakich dokonywane były wpłaty na poczet spłaty należności. To od nich zależy, kiedy odliczyć można podatek VAT.