Split payment a rachunek bankowy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od 1 lipca 2018 r. w naszym kraju zacznie obowiązywać tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Oznacza on spore zmiany w prowadzeniu przez przedsiębiorców firmowych rachunków bankowych.

Split payment – czyli mechanizm podzielonej płatności – ma być kolejnym sposobem rządu na uszczelnienie systemu podatkowego. Jego działanie będzie proste: nabywca będzie mógł bowiem zdecydować, czy fakturę otrzymaną od sprzedawcy ureguluje w dotychczasowy sposób (czyli całą kwotę brutto na jeden rachunek bankowy) czy też podzieli płatność – kwotę netto wpłaci na dotychczasowy rachunek sprzedawcy, zaś kwotę podatku VAT na specjalny rachunek VAT sprzedawcy. Uwaga! Będzie to absolutnie dobrowolne i uzależnione tylko i wyłącznie od kupującego. Dlatego też sprzedawca musi być gotowy na taką możliwość i posiadać specjalny rachunek VAT.

Osobny rachunek VAT
Skoro skorzystanie z mechanizmu split payment jest uzależnione od decyzji kupującego, przedsiębiorca od 1 lipca 2018 r. będzie miał obowiązek posiadania i prowadzenia specjalnego rachunku VAT. Banki i SKOK-i mają natomiast obowiązek, aby rachunek VAT utworzyć do każdego konta rozliczeniowego. Jego otwarcie i prowadzenie nie będzie wymagało osobnej umowy, będzie wolne od prowizji i opłat, do rachunku VAT nie będzie też wydawana karta. Z konta VAT będzie można bowiem dokonywać płatności tylko w celu:
  • zapłaty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy
  • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej
  • wpłaty podatku VAT lub odsetek za zwłokę na rachunek urzędu skarbowego
  • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
  • zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów/usług
  • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność
  • przekazania kwoty na swój inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku
  • przekazania kwoty podatku VAT na rachunek jednostki budżetowej
Split payment – jakie korzyści?
Pomimo faktu, iż przedsiębiorca nie będzie mógł swobodnie dysponować środkami znajdującymi się na rachunku VAT, to jednak stosowanie split payment będzie wiązało się z licznymi korzyściami. I tak np. środki te będą wolne od egzekucji sądowych i administracyjnych, a dodatkowo – jeśli podatek zostanie w całości opłacony z rachunku VAT wcześniej niż jest to określone, to będzie go można zmniejszyć o wyliczoną kwotę.