Składki ZUS przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 roku

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niemniej jednak ich wysokość może być zmienna.

Ile wynoszą składki ZUS przedsiębiorcy, który w 2022 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą?

Od czego zależą składki ZUS przedsiębiorcy?

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy mają prawo do tak zwanej ulgi na start, w ramach której przez pierwsze pełnych sześć miesięcy opłacają wyłącznie składkę zdrowotną. Następnie mogą skorzystać z tak zwanych preferencyjnych składek ZUS (przez kolejne 24 miesiące). W dalszej kolejności przedsiębiorcy opłacają składkę na zasadach ogólnych bądź też przysługuje im mały ZUS plus. Co ważne, na wysokość płaconych składek ma wpływ przede wszystkim minimalne wynagrodzenie na pracę - w 2022 wynosi ono 3010 zł, a także przeciętne wynagrodzenie za pracę, które wynosi 5922 zł w 2022 roku.

Ile w 2022 roku wynosi składka na ubezpieczenie społeczne?

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30 % wynagrodzenia minimalne, co oznacza że w 2022 roku wynosi ona 903 zł. W efekcie przedsiębiorca zapłaci składkę z tytułu:
 • ubezpieczenia emerytalnego - w wysokości 176,27 zł
 • ubezpieczenia rentowego - w wysokości 72,24 zł
 • ubezpieczenia chorobowego - w wysokości 22,12 zł
 • ubezpieczenia wypadkowego - w wysokości 15,08 zł
Tymczasem podstawę wyliczenia składek ZUS w modelu standardowym stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę - w 2022 roku jest to 3553,20 zł. Zatem przedsiębiorca, który opłaca pełne składki ZUS, będzie musiał uiścić z tytułu:
 • ubezpieczenie emerytalnego - 693,58 zł
 • ubezpieczenie rentowego - 284,26 zł
 • ubezpieczenia chorobowego - 87,05 zł
 • ubezpieczenia wypadkowego - 59,34 zł
 • składki na Fundusz Pracy - 87,05 zł
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2022 roku.

Od początku roku diametralnie zmieniła się zasada, zgodnie z którą obliczana jest wysokość składki zdrowotnej. Obecnie podstawę wymiaru stanowi osiągnięty przed przedsiębiorcę dochód bądź przychód, jednak nie może być on niższy, niż minimalna pensja krajowa (w przypadku poniesienia straty, jako podstawę wymiaru przyjmuje się właśnie najniższe wynagrodzenie krajowe). Podstawę wymiaru oblicza się, uwzględniając formę opodatkowania, jaką wybrał przedsiębiorca:
 • karta podatkowa - minimalne wynagrodzenie krajowe
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wartość osiągniętego przychodu
 • skala podatkowa i podatek liniowy - wartość osiągniętego dochodu
Co istotne, składka zdrowotna obliczana jest za pomocą stawki 9% - wyjątek przewidziano dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem linowy, bowiem obowiązuje ich stawka 4,9%. Należy pamiętać, że składka zdrowotna nie może zostać w 2022 roku odliczona od podatku dochodowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza, a składki - przypadki szczególnie.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, lecz są dodatkowo zatrudnieni na etacie i osiągają przynajmniej minimalne wynagrodzenie, mogą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną (na zasadach ogólnych, w zależności od wybranej formy opodatkowania). To samo dotyczy emerytów, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W wyjątkowych przypadkach mogą być oni zwolnieni z obowiązku opłacania składki zdrowotnej - dzieje się tak w momencie, gdy wysokość emerytury nie przekracza wartości minimalnego wynagrodzenia oraz działalność rozliczana jest na podstawie karty podatkowej bądź przychody z niej osiągane nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury.