Składki ZUS członka zarządu. Co się zmieniło od 2022 roku?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Jeżeli chodzi o zmiany, które zaszły w 2022 roku odnośnie składek ZUS członka zarządu to należy powiedzieć tutaj przede wszystkim to, że zobowiązane do zapłacenia takiej składki będą przede wszystkim osoby, które zostały do pełnienia takiej funkcji na podstawie aktu powołania i które z tytułu pełnienia takiej funkcji pobierają stosowne wynagrodzenie.

Trzeba również zaznaczyć w szczególności to, że zmiana to odnosi się nie tylko w stosunku do osób, które pełnią funkcję członków zarządu, ale także w odniesieniu do osób, które prokurentami w polskich spółkach oraz spółkach zagranicznych. Przed wprowadzeniem takiej zmiany składki ZUS członka zarządu były obligatoryjne. Składkę ZUS pobiera i opłaca od członka zarządu płatnik, a więc podmiot, który przedsiębiorcom w danej firmie. Składki te są odciągane od wynagrodzenia członka zarządu.

Co należy rozumieć przez obowiązkowe objęcie członka zarządu składką zdrowotną?

Obowiązkowe objęcie członka zarządu składką zdrowotną oznacza wiele istotnych kwestii. Przede wszystkim należy powiedzieć, że osoba taka będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu aż do czasu wygaśnięcia aktu powołania na pełnienie swojej funkcji. Oprócz trzeba dodać, że podmiot, który wypłaca takiej osobie wynagrodzenie jest zobowiązany do naliczania i opłacania składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za członka zarządu. Z kolei, jeżeli chodzi samą podstawę naliczania takiej składki to trzeba powiedzieć, że stanowi ona kwotę odpowiadającą wysokości wynagrodzenia odnoszącego się sprawowania funkcji członka zarządu z tytułu powołania.

Natomiast, jeżeli chodzi o samo zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego to trzeba tutaj powiedzieć, że jest do tego tylko i wyłącznie zobowiązany podmiot, który takiej osobie wypłaca wynagrodzenie. W polskich spółkach w zarządzenie mogą sprawować swoje funkcje nie tylko Polacy, lecz również obcokrajowcy. Wobec tego, w przypadku członka zarządu pochodzącego za granicy sytuacja odnośnie polegania ubezpieczeniu ZUS będzie wyglądała w analogiczny sposób. Dzieje się tak, ponieważ obcokrajowiec pełniący funkcję członka zarządu automatycznie podlega polskiemu ustawodawstwu.

Czy składka zdrowotna w 2022 będzie odliczana od podatku?

Składka zdrowotna w 2022 roku nie będzie mogła zostać odliczona od podatku. Dlatego też wartość naszego podatku będzie prosperować na tym samym poziomie. Działanie takie będzie skutkowało niczym innym, jak tym, że otrzymamy zaniżone wynagrodzenie.

Czy istnieje sposobność do obniżenia składki zdrowotnej?

Polskie przepisy prawa przewidują możliwość obniżenia składki zdrowotnej. Można tutaj zaliczyć przede wszystkim sytuację, podczas której roczne dochody podatnika nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. Wniosek o obniżenie składki ZUS powinien zostać wniesiony w obrębie każdego roku podatkowego.

Podsumowanie

W sytuacji, gdy członek zarządu nie otrzymywałby z tytułu pełnienia tej funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia, lecz otrzymywałby wynagrodzenie, jako wspólnik jednej ze spółek kapitałowych to wtedy mógłby on wcale nie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązkowe objęcie członka zarządu składką zdrowotną oznacza wiele istotnych kwestii. Przede wszystkim należy powiedzieć, że osoba taka będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu aż do czasu wygaśnięcia aktu powołania na pełnienie swojej funkcji. Oprócz trzeba dodać, że podmiot, który wypłaca takiej osobie wynagrodzenie jest zobowiązany do naliczania i opłacania składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za członka zarządu.