Składka zdrowotna w 2014 roku

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wielkość składki zdrowotnej, która obowiązuje wszystkich przedsiębiorców wyniesie w 2014 roku 270,40 zł. Przyczyną zwiększenia jej kwoty jest wzrost średniego wynagrodzenia sektora przedsiębiorstw za 4 kwartał roku ubiegłego.

Co ważne do opłacania jej w pełnej wysokości zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy – w jej wypadku nie obowiązują preferencyjne warunki dla działalności prowadzonej krócej niż 24 miesiące. Stąd też młode firmy muszą przygotować się na wydatki z jej tytułu o ponad 100 zł rocznie tj. dokładnie 104,04 zł więcej niż w 2013 roku. Jako, że kwotą od której należy obliczać jej wysokość jest wartość 3004,48 zł i stanowi ona 9% tej sumy to każdorazowo przedsiębiorca będzie zmuszony odprowadzić płatność270,40 zł. Przy odniesieniu się do powyższej wartości przedsiębiorca może na tej podstawie obliczyć również wysokość składek ZUS-owskich przy których brane są pod uwagę wysokości składki emerytalnej, wypadkowej, rentowej, zdrowotnej a także chorobowej.

Pomimo, że wysokość składki wzrosła to jednak przedsiębiorca ma nadal przywilej skorzystać z warunków po spełnieniu których będzie mógł dokonać odliczenia. Może bowiem płatność tę odliczyć – obniżając w ten sposób wysokość należnego podatku dochodowego za czas kiedy składkę opłacano – wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty 232,85 zł stanowiącej 7,75%. Pozostała jej część nie podlega odliczeniu – nie można jej także ująć w kosztach uzyskania przychodu co może niekiedy dla przedsiębiorcy stanowić niedogodność podobnie jak w sytuacji opłat podatku dochodowego za siebie - składek za zatrudnianych w firmie pracowników nie można odliczyć – jedyna możliwość to „wrzucenie ich w koszty”. Dokonując odliczenia pamiętajmy o wykazaniu tego faktu w zeznaniu rocznym.