Czy możliwy jest zwrot składek AC przy sprzedaży samochodu firmowego?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Sprzedaż przez przedsiębiorcę firmowego samochodu rodzi konieczność odpowiedniego udokumentowania i rozliczenia tej transakcji. Sporo wątpliwości budzi zwłaszcza zaksięgowanie zwrotu składek OC i AC od ubezpieczyciela.

Zacznijmy od przypomnienia, że zarówno polisa OC, jak i AC może być kosztem uzyskania przychodu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT są nimi koszty poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy). Warto jednak pamiętać, że w przypadku składek na AC w koszty nie można zaliczyć tej ich części, która przekracza równowartość 20 tys. euro w przeliczeniu na złotówki według kursu NBP z dna zawarcia umowy ubezpieczenia.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Sporo problemów sprawia przedsiębiorcom kwestia odpowiedniego zaksięgowania zwrotu składek AC. W ustawie o PIT nie określono wprost, czy w takiej sytuacji należy wykazać przychód czy lepiej skorygować koszty jego uzyskania. Podpowiedź przynosi jednak art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, przychodem firmy nie mogą być zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego też zwrócone składki na AC zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca powinien wykazać jako przychód w dniu otrzymania zwrotu. Firmy prowadzące księgę przychodów i rozchodów muszą też zaksięgować przychód w postaci zwrotu składek AC w kolumnie 8 księgi – pozostałe przychody.