Składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Wraz z nastaniem 2022 roku powstały również zmiany odnoszące się do składki zdrowotnej dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W chwili obecnej wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę na podstawie opodatkowania liniowego lub skalą podatkową zapłacą składkę, która będzie proporcjonalna do osiąganego przez nich dochodu.

Z kolei w stosunku do przedsiębiorców opłacających ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę, która będzie uzależniona od wysokości uzyskiwanych przez nich przychodów. Od 2022 roku ustala się składkę zdrowotną w zależności od tego, czy stosujemy: kartę podatkową, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, czy też opodatkowanie według skali podatkowej, bądź podatek liniowy. Należy również zaznaczyć, że inną z kluczowych zmian w tym roku jest to, że składki zdrowotnej nie można odliczyć od podatku.

Ile wyniesie składka zdrowotna przy ryczałcie?

Składka zdrowotna przy ryczałcie, jeżeli nasze przychody są większe niż 60 tysięcy złotych, wyniesie nas miesięcznie 335,94 zł. Z przypadku dochodów do 300 tysięcy złotych za składkę miesięczną będziemy musieli zapłacić 559,98 zł. Natomiast, jeżeli przychody będą wynosiły powyżej 300 tysięcy złotych to za składkę zapłacimy 1007,81 złotych. Warto również zaznaczyć przede wszystkim to, że składki zdrowotne są obliczane według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw i oczywiście włączając to wypłaty z osiągniętego zysku.

Co należy traktować, jako roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

Jako roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej należy traktować nic innego, jak dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy. Za dochód taki trzeba rozumieć przede wszystkim kwotę przychodów odjętą od poniesionych kosztów pozyskania przychodów, które dodatkowo są w odpowiedni sposób pomniejszone o kwotę opłaconych w danym roku składek ubezpieczenia. Do ubezpieczeń tych zalicza się między innymi: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

Należy także pamiętać o innej kluczowej zmianie odnoszącej się do 2022 roku, a mianowicie takiej, że w przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne została potratowana, jako dochód z prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, a zarazem będzie ona niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia to podstawę składki na takie ubezpieczenie będzie stanowiło nic innego, jak kwota minimalnego wynagrodzenia, która została pomnożona przez okres dwunastu miesięcy.

Składka zdrowotna w odniesieniu do opodatkowania kartą podatkową.

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię składki zdrowotnej w odniesieniu do opodatkowania kartą podatkową to należy tutaj powiedzieć przede wszystkim to, że minimalna kwota takiej składki będzie wynosiła 270,90 złotych. Trzeba także zaznaczyć, że taka składka zdrowotna od 2022 roku nie kwalifikuje się do odliczenia od podatku ustalonego według decyzji zasądzonej przez naczelnika urzędu skarbowego.

Jak wygląda zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku?

Zwrot za ubezpieczenie zdrowotne, które zostało nadpłacone może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy suma składek przewyższa wartość rocznej podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie. Oczywiście w zależności od stosowanej formy opodatkowania. Aby otrzymać taki zwrot można złożyć wniosek do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Termin ten nie powinien być dłuższy niż jeden miesiąc, licząc od momentu ostatniego wymagalnego terminu do złożenia deklaracji podatkowej.